Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Közép szó jelentése

közép (főnév)

Egy hely, test, tárgy belső pontja, amelyik a testen belül, annak felszíni pontjaitól a lehető legtávolabb van, illetve a nagyjából ekörül levő belső rész.

Az almának a középe a magház. A vihar közepe felé egyre erősebb a szél. A kör közepe egyetlen pont.


Eredet [közép < köz (főnév I.) + -ép (főnévképző)]


További részletezés

1. Belső rész; hosszirányban viszonylag nagy kiterjedésű tárgy olyan része, amelyik a tárgy két végétől nagyjából azonos távolságra van.

A lándzsa közepe a megfogás helye. A tornaórán az egyik tanuló a mászórúd közepéig tudott csak felmászni.


2. Egy tárgy belseje, felszín alatti belső része.

A gyümölcs közepe már rohadni kezd. A labda közepe levegővel van felfújva.


3. Egy felület, terület, térség belsejében levő pont, amely a határvonal, a kerület pontjaitól, a szélektől a lehető legtávolabb van, illetve nagyjából ehhez közel levő rész.

Az asztal közepén egy kancsó áll. A város közepén van a főtér.


4. Egy csoport belseje; annak a területnek a középső pontja vagy a körülötte levő térrész, ahol egy tömeg, csoport áll, mozog.

A gulya közepén vannak a borjas tehenek. A vonuló tömeg közepén egy nagy feliratot visznek.


5. Átvitt értelemben: A legfontosabb pont, döntő tényező; egy állapot, jelenség, folyamat, hely, helyzet kiemelkedő fontosságú tényezője, jellemzője, változása.

A beképzelt ember azt hiszi, hogy ő a világ közepe. A háború közepét az a csata jelentette, amelytől kezdve az ellenség csak kifele hátrált az országból a rátámadó sereg elől.


6. Átvitt értelemben: Felező időpont, amely egy folyamat, időtartam, esemény kezdetétől és végétől (nagyjából) egyenlő távolságra esik.

Azt mondjuk, hogy a nap közepe a déltől egy óráig tartó időszak. A tél közepére megjött az állandó hótakaró.


7. Átvitt értelemben, politika: Mérsékelt politikát folytató párt, amelynek nézetei és módszerei egyformán távol állnak szélsőbaltól és szélsőjobbtól.

Az országgyűlés pártjai a közép felé módosítják politikájukat. A közvéleményt jobban támogatja a középet, mint a szélsőségeseket.


8. Átvitt értelemben, régies, elavult: Az emberek többsége, akik az átlagot képviselik jövedelmi, vagyoni vagy más társadalmi, gazdasági jellemző alapján.

Az átlagember a középet képviseli. A pártoknak a szavazatok szempontjából a közép véleménye a legfontosabb.


9. Átvitt értelemben, régies, elavult: Közbeeső helyzet, állapot, jelleg, átmenet, amely egy folyamat része.

A szekta nézetei a filozófia és a varázslat közepére esnek. A közép bizonytalansága nem tartható fenn sokáig, valamerre el kell dőlnie az ügynek.


Nyelvtani adatok

Csak a Reklámmentes WikiSzótár.hu előfizetői számára használható funkció. Bejelentkezés >>>

Kifejezések

A folyó közepén – (a képzeletbeli vonal mentén, amelyik a folyó felszínén legtávolabb esik a két parttól).


A kellős közepe – (a.) pontosan a közepe; b.) Átvitt értelemben: egy állapot legmagasabb foka, minőségének teljessége).


A világ közepe – (a.) egy személy szerint a legfontosabb hely; b.) egy közösségben a legfontosabb személy, az érdeklődés központja).


Akkor lássam, amikor a hátam közepét – (sose lássam).


Az utca közepén – (annak a vonalnak mentén, amelynek pontjai a legtávolabb esnek az utcát szegélyező házaktól).


Középre adja a labdát – (Sport: a szélről a pálya belső részére továbbítja a labdát).


Középre veszik őt – (más személyek úgy állnak vagy ülnek, hogy egy embert körbefogjanak).közép (melléknév)

Régies: Belső részen levő (állapot, hely, pont), amely a határoktól, szélektől, szélsőségektől nagyjából egyforma távolságra van.

A kastély nagy kapuján megnyílik egy kisebb közép ajtó. A színházban a sorok közép részeit már elfoglalták a nézők.


Lezárva 7K: 2012. augusztus 29., 15:28
WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)