Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Kötőhang szó jelentése

kötőhang, ejtéskönnyítő (főnév)

A kötőhang a kiejtést segítő hang vagy betű, ami gördülékenyen kiejthető módon összekapcsolja az egymás mellett nehezen kimondható hangokat. Nincs önálló jelentése. A feladata csupán a hangok egymáshoz illesztése a könnyebb kimondhatóság érdekében. Mindig használunk például kötőhangot, ha a toldalék mássalhangzóval kezdődik, a szó viszont két mássalhangzóra végződik vagy -t a vége. A kötőhang mindig egyetlen hang (általában magánhangzó).

Például nehéz volna kimondani azt, hogy házskt, gyorsság vagy frissség, helyettük ezt mondjuk: házasokat, gyorsaság, frisseség.
olvasott, főzött, béres, frissíteni, növünk, fejel.


Eredet [kötőhang < kötő + hang]


WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)