Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Kötött szó jelentése

kötött (melléknév)

Odaerősített (tárgy), amely így egy helyről nem esik le, nem nyílik szét, nem mozdul el.

A fára kötött szárítókötél erősen megtartja a kiteregetett ruhákat. A kötél végére kötött súly nem esik le. Az oszlophoz kötött ló nem tud onnan elmenni. A lábra kötött sítalp nem esik le sportolás közben.


Eredet [kötött < köt + -ött (melléknévképző)]


További részletezés

1. Egy tárgyra erősített (szál, zsineg), amit egy tárgy köré csavartak és (erősen) megcsomóztak.

A zsineggel kötött zsák szája nem bomlik ki. A csapra kötött vitorlakötél erősen tart.


2. Egy testrészre felerősített (ruhadarab), amit egy testrészre vagy testrész köré húztak, és ott a két végét összecsomózták.

A fejre kötött kendőt nem fújja le a szél. A kislány hajába kötött szalag szép.


3. Egy csomóval, hurokkal odaerősített (állat, tárgy), amelyet egy kötéllel, zsineggel vagy más hasonló eszközzel egy másik tárgyhoz erősítettek.

A karóhoz kötött szőlő vesszői nem bomlanak szét. A fához kötött ló nem szalad el.


4. Derékra erősített (ruhadarab, kard, tárgy) amelynek tartó zsinegét, övét, szíját a derék köré csavarják, és annak két végét csattal vagy csomóval egymáshoz rögzítik.

A derékra kötött kard a tiszt egyenruhájához tartozik. A derékra kötött kötény védi az alatta hordott ruhát a koszolódástól.


5. Fogságban tartott (ember), amikor egy embert mozgásszabadságát korlátozva egy fához, oszlophoz, egy helyen rögzített ponthoz erősítenek, hogy onnan el ne szabadulhasson.

A fához kötött tolvaj nem tud elmenni, míg ki nem jön a rendőrség. A szégyenfához kötött elítéltet az egész város kicsúfolja.


6. Szövetbe csavart (kisebb élőlény, egyetlen vagy több darabból álló tárgy), amit egy ruhaneműbe, szövetbe, zsákba csavartak be és a szövet szárait vagy száját összecsomózták.

A zsebkendőbe kötött pénz nem szóródik szét. Az asszony batyuba kötött ételt visz a gazdának ebédre a falu határába.


7. Összefogott (tárgyak), amiket bizonyos alakba, csomóba fognak össze, és egy fonal, zsineg segítségével egybefűznek, összeerősítenek, majd ebből egy csomót formálnak.

A virágüzletben csokorba kötött virágokat is árulnak. A csomókba kötött hagyma a padláson szárad.


8. Elkészített, meghúzott (csomó), ami úgy készült, hogy egy szál, zsineg vagy hosszúkásra tekert anyag behajlított, hurkolt részén annak egyik végét átbújtatták, és a szálat, fonalat szorosra összehúzták.

A cérna végére kötött csomó nem bomlik ki. A kötél végére kötött tengerészcsomónak megvan a maga furfangja.


9. Fonálhurkolással készített (ruhanemű), amit kötőgéppel vagy kötőtűvel, kötőtűkre hurkolt fonalakból készítenek.

A nagymama kötött pulóvere tetszik az unokának. A kötött kesztyű jól melegíti a kezet télen.


10. Könyvkötészet: Összefűzött (lapok), amelyekben egy sajtótermék, kézirat, készülő könyv hajtogatott íveit vagy lapjait összefűzik, és ragasztással, préseléssel (kemény) táblák közé erősítik.

A nyomdában kinyomtatott, kötött ívekből könyv készül. A könyvkötő kisiparos kemény lapok közé kötött diplomamunkákat, szakdolgozatokat készít.


11. Mezőgazdaság: Összetartott (laza talaj), amelyet erre alkalmas növényekkel, fákkal ültetnek be, hogy megakadályozzák a szél vagy eső talajfelszínt elhordó hatását.

Az akáccal és fűvel kötött homokot nem viszi el a szél. A bokrokkal kötött talajt nem mossa el a víz.


12. Építészet: Szorosan egymáshoz tapasztott (építőanyag, habarcs, mész), amely összetapaszt több egymásra illesztett építő elemet, téglát, követ.

A náddal kötött habarcs a mennyezetet fedi. A kőműves erős falat épít a habarccsal kötött téglából.


13. Építészet: Megszilárdult (beton, építőanyag, habarcs), amelynek szilárdsága révén az építőelemek kapcsolata erős lesz.

Az adalékanyag miatt gyorsan kötött beton jó minőségű. A kötött betonhoz jó cement kell.


14. Fizika: Belső (energia), amely egy testben rejlik, és külső behatással felszabadítható.

A földgázban kötött energiát égetéssel használjuk fel. Amikor egy feltöltött akkumulátor leadja az áramot, akkor a benne levő kötött energia munkára fogható.


15. Átvitt értelemben: Megszabott (ár, tevékenység, dolog), amit bizonyos rendszabályok, rendelkezések irányítanak.

A hatóságilag kötött ár alkalmazása az állam megnövekedett gazdasági befolyását jelenti. Az iparos csak az iparengedélyében felsorolt, kötött tevékenységeket végezheti.


16. Átvitt értelemben: Egy helyre kényszerített, ott tartott (személy), aki nem tud arról a helyről eltávozni.

Az ágyhoz kötött beteg szépen gyógyul. A szerződéssel a vállalathoz kötött mérnök nem változtathat munkahelyet.


17. Átvitt értelemben: Erkölcsileg elkötelezett (személy), akit a kötelességérzet vagy más, főleg érzelmi kapcsolat odafűz egy helyhez, dologhoz, másik személyhez.

Az adóssággal a bankhoz kötött embernek fizetnie kell a törlesztést. A családjához kötött férjet nem lehet elcsábítani.


18. Átvitt értelemben: Feltételtől függővé tett (állás, cselekvés, döntés, megbízás, tett).

Általános szabály, hogy az engedélyhez nem kötött tevékenység végzése szabad. A diplomához kötött állással magasabb bér is jár.


19. Átvitt értelemben: Egy személytől, dologtól függővé tett (személy vagy ügy sorsa), amely így elszakíthatatlan kapcsolatban van egy másik személlyel, dologgal.

Az egymáshoz kötött sorsok egyik formája a házasság. Az egymáshoz kötött tulajdonosok közösen felelnek a vállalkozás sikeréért.


20. Átvitt értelemben: Cselekvésében irányított (személy), akit egy ok, körülmény egy bizonyos cselekvés megtételétől visszatart.

Az esküje miatt kötött katona hűséggel tartozik hazájának. A hatásköre által kötött hivatalnok nem tehet meg mindent.


21. Átvitt értelemben: Létrehozott (egyezség) két vagy több személy, fél között (általában bizonyos feltételekkel).

A felek által kötött szerződés kötelező érvényű. A használt autó eladásakor kötött adásvételi szerződést mindkét fél aláírja.


22. Népies: Megtermékenyült (növény, virág), illetve kihajtott (magrügy), amely terméssé fejlődik.

A jól kötött dinnyének örül a gazda. A kötött kukoricán látszanak már a fejlődő csövek.


23. Átvitt értelemben, régies: Nagyon erősen kínált (áru), amit egy másik emberre rá akarnak erőszakolni, tukmálni.

A kofától nem vettem meg a rám kötött paradicsomot. A szőlősgazda kötött bora rajta marad.


24. Átvitt értelemben, régies: Ráerőltetett (hivatal, rang cím).

Az unokaöcsre kötött hivatalhoz nem fűlik a fiatalember foga. A fiatalemberre kötött képviselőség ára az erős lekötelezettség.


25. Átvitt értelemben, régies: Varázslattal megrontott (személy, jószág), akit/amit varázslattal balszerencsével sújtanak vagy elbájolnak.

A kötött legényre hat a szerelmi bűbáj. A kötött tehénnek elapadt a teje.


Nyelvtani adatok

Csak a Reklámmentes WikiSzótár.hu előfizetői számára használható funkció. Bejelentkezés >>>

Kifejezések

Kötött beszéd – (Irodalom: verses forma, versben írt szöveg, mű).


Kötött hangsúly – (Nyelvtan: érzelmileg többé-kevésbé közömbös beszédben a szónak mindig egy meghatározott szótagjára eső hangsúly; például az olaszban az utolsó előtti szótagra, a franciában az utolsóra esik).


Kötött szórend – (Nyelvtan: olyan szórend, amelyben a szavak csak a mondat módjától függő sorrendben használhatók; például az angol nyelvben).


Kötött szöveg – (meghatározott szöveg, amelyen nem szabad változtatni).


Röghöz kötött jobbágy – (Történelmi: szabadságában úgy korlátozott jobbágy, hogy sem földművelő foglalkozását, sem lakóhelyét nem cserélhette fel másikkal).


Lezárva 7K: 2012. augusztus 26., 15:54
WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)