Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Energia szó jelentése

(Kötési energia szócikkből átirányítva)

energia (főnév)

Volume.jpg

Működtető erő, ami egy berendezést, gépet, járművet mozgat.

A lakásokban az energia egyik része a falba épített vezetéken keresztül jön villanyáram formájában. Ha áramszünet van, akkor nincs energia a számítógép működéséhez. Az akkumulátor vagy elem képes energiát adni. Az autóban a benzin elégetése adja a motor működéséhez szükséges energiát. Az energia jelentős része ma kőolajból és földgázból származik. A hangszórók hangereje a hang energiája.


Eredet [energia < görög: enérgeia (működés, tevékenység) < en- (benne) + ergon (munka)]


További részletezés

1. Mozgást okozó képesség, más dologra hatást gyakorló minőség, amely a fizikai világ részeire jellemző, és ott megfigyelhető. Ez megvalósult mozgásban, vagy a mozgás lehetőségében nyilvánul meg.

A fizikusok azt mondják, hogy az energia nem vész el, csak átalakul. A folyó vízben sok energia van. A futó izmai a verseny során sok energiát fejtenek ki. Az energia fizikai megnyilvánulásai mozgatják bolygónkat a Nap körül.


2. Tetterő. Cselekvéshez szükséges, abban megnyilvánuló akaraterő vagy tetterő, szellemi készség. Ez az, amit a személy szívóssága és erélye jellemez, és magából a személyből fakad.

A hosszútávfutónak sok energiája van. Még kell egy kis energia, hogy végig tudja futni a távot.


3. Átvitt értelemben: Az elvégzett munka, vagy tettekben megnyilvánuló törődés és gondoskodás.

A nehéz feladatnak az elvégzése sok energiájába került. Egész életében sok energiát fordított családja fenntartására.


4. Filozófia: A valóság változását okozó minőség, amely mozgásban, helyzetek, állapotok fokozatos módosulásában nyilvánul meg.

A futó energiája egy részről testi állapotától, másrészt akaratától és elszántságától függ. A fizika az energia természettudományos kérdéseivel foglalkozik.


Nyelvtani adatok

Csak a Reklámmentes WikiSzótár.hu előfizetői számára használható funkció. Bejelentkezés >>>

Kifejezések

Belső energia – (Kémia: az anyag részecskéinek kölcsönhatásából származó hatóerő, munkavégző képesség).


Helyzeti/potenciális energia – (a.) Fizika: működtető erő, amely az anyag helyzetének következménye; b.) Átvitt értelemben: egy személynek, helynek, dolognak adottságaiból, helyzetéből, beosztásából fakadó előnye).


Kiéli energiáit – (egy tevékenységben teljesen felhasználja erejét, és ez örömet okoz neki).


Kötési energia – (a.) erő, amely egy rendszer részeit együtt tartja; b.) Atomfizika: az atommag részeit egyben tartó erő; c.) Atomfizika: az elektront az atombeli pályáján tartó erő; d.) Kémia: két vagy több atomot együtt tartó erő).


Mechanikai energia – (Fizika: az anyag helyzeti és mozgási működtető ereje együtt).


Mozgási energia – (Fizika: egy test adott sebességgel zajló helyváltoztatásából származó működtető erő).


Nukleáris energia – (Fizika: atommagok felbomlásakor vagy egyesülésekor felszabaduló működtető erő).


Lezárva 7K: 2011. augusztus 9., 08:55
WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)