Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Jelölés szó jelentése

jelölés (főnév)

Mark.jpg

Feltűnő kiemelés; egy hely, tárgy, személy ellátása megkülönböztető jeggyel, rajzolattal, hogy hozzákapcsolódjon figyelem vagy gondolat.

Az elvégzett feladat jelölése a lapon egy pipa. A kivágandó fa jelölése egy bevágás a kérgén. A könyvben a már elolvasott lapok jelölésére az olvasó egy könyvjelzőt használ.


Eredet [jelölés < jelöl + -és (főnévképző)]


További részletezés

1. Fogalmak megfeleltetésének módja; egyezményes, megkülönböztető jegyek, rajzolatok, sajátságok használata.

Az idegen nyelvekben a kiejtés jelölését is meg kell tanulni. A térképen a vasútvonal jelölése a piros vonal.


2. Látható sajátság, rajzolat vagy ábra, amely megkülönböztet vagy kiemel.

A turistaúton bizonyos távolságon belül egymást követik a jelölések a fákon. A favágók az erdész jelölése alapján dolgoznak.


3. Előterjesztés kiválasztásra; a szóba jöhetők felsorolása egy állásra, munkára, kitüntetésre, rangra; javaslattétel.

Már a Kossuth-díjra jelölés is nagy szó. A képviselő jelöléshez sok ezer aláírás szükséges.


4. Nyelvtan: Nyelvtani jelleg kifejezése; képző, jel vagy rag használata egy szó jelentésbeli módosulásának vagy mondatbeli szerepének az érzékeltetésére.

Az igéknél a „tt” a múlt idő jelölése. A főneveknél a többes szám jelölésére a „k”-t használjuk.


5. Nyelvtudomány: Rámutatás egy fogalomra vagy kifejezésmódra egy nyelvi egység, jegy vagy kiegészítő jelzés esetén.

Többféle fogalmi tartalom jelölésére is sokszor ugyanazt a szót használjuk. A felkiáltójel az érzelmek jelölésére is szolgál.

WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)