Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Inkvizíció szó jelentése

(Inquisitio szócikkből átirányítva)

inkvizíció (főnév)

Vallási: Egyházi törvényszék a római katolikus egyházban. Ez a római katolikus hit és erkölcs tisztaságának védelmére a középkorban (a 12-13. században) létrehozott egyházi bíróság. Feladata hivatalos dogmákkal szembeszegülő nézeteket vallók elhallgattatása, kegyetlen módszereket alkalmazó elnyomása volt. Az eltérő politikai, vallási vagy tudományos eszméket eretnekségként bélyegezték meg, gyakori büntetése a máglyahalál, később az elítélt tanokat tartalmazó könyvek elégetése volt.

Az inkvizíció bűnösnek találta az eléje idézett eretnekséggel gyanúsítottat, és átadta a világi igazságszolgáltatásnak, hogy végezzék ki. Az inkvizíció brutalitása miatt II. János Pál pápa bocsánatot kért az emberektől.


Eredet [inkvizíció < latin: inquisitio (kivizsgálás, kikérdezés) < inquiro (vallat) < quæro (kihallgat, faggat)]

Figyelem! A szó összes jelentésének leírását, ami még 59 szót tartalmaz, az előfizetéses WikiSzótár.hu-ban érheted el.

 WikiSzótár.hu előfizetés

WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)