Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Igen szó jelentése

igen (határozószó I.)

Marriage.jpg

Egyetértést fejez ki; a közlés egyezik a valósággal; úgy van.

Igen, hozzád megyek. Igen, vettem kenyeret.


Eredet [igen < ómagyar: igen < ősmagyar: igin, igien, ejen (igen) < sumér: i-ge-en (tényleg így van)]


További részletezés

1. Jelzi, hogy a közlés igaz; megtörtént és tény; így van; bizony.

– Esett az eső?
Igen, egész éjjel.
– Ebédeltél már?
Igen.


2. Szándékot, hajlandóságot fejez ki együttműködésre; rendben van; vállalom.

– Eljössz velünk?
Igen, én is elmegyek veletek.
– Fogsz segíteni?
Igen.


3. Helyeslést, tetszést hangsúlyoz; nagyon jó.

Ez igen! A nyári verseny, az igen!


4. Mégis úgy van; tagadás ellenkezőjét jelzi.

Az ügyfél úgysem jön el a találkozóra; de ha igen, fogadd őt helyettem. A nagypapa nem ment soha sétálni, ma viszont igen, bár csak egy félórára.


5. Egyetértést korlátoz; a beleértett dolgokat leszűkíti egy kisebb részre.

Seperni, azt igen, de követ mosni már nem fogok. A gyerek nem evett szinte semmi ebédet, de sütit igen.


6. Az említett dolog megértését jelzi és további közlést vezet be.

Igen, tudom, hogy drága, én mégis megveszem. Igen, jó, de nekem nem tetszik.


7. Mégsem úgy van; burkolt tagadást jelez.

– Nem én kezdtem a verekedést!
Igen, én meg el is hiszem, ugye?
– Minden tartozást megadok a jövő hónapban.
Igen, gondolom mennyire...


8. Jelzi, hogy a megszólított személy figyel, vagy megértette és végre fogja hajtani az utasítást.

– Gizike!
Igen?
– Kérem, gépelje le ezt a levelet!
Igen, igazgató úr!


9. Jelzi, hogy a személynek hirtelen eszébe jutott olyasmi, amiről előzőleg megfeledkezett.

Igen, el is felejtettem, telefonon kerestek. – Igen, most már az eszembe jutott: az öcséd mondta.


10. Csodálkozást hangsúlyoz, kérdő hangsúllyal a közlés megismétlésére, kifejtésére kér.

– Hallottad, a fiam megnősült?
Igen? Már ilyen fiatalon? Nem is hittem volna.
– Nagy jutalmakat fognak osztani az év végén.
Igen?


11. Szembeállítást jelez; a beszélő által rosszallott dolgot hangsúlyozza.

Mulatni, azt igen, de dolgozni, azt nem akar. Lányokkal sétálgatni, azt igen, de tanulni nem szeret.


Nyelvtani adatok

Csak a Reklámmentes WikiSzótár.hu előfizetői számára használható funkció. Bejelentkezés >>>


Kifejezések

De igen – (tagadás utáni határozott állítás).


Ez már igen/döfi – (ez helyes, ezzel egyetértek, ez tetszik nekem).


Félig igen, félig nem – (részben úgy van, de nem egészen).


Hát igen – (egyetértést fejez ki: tényleg így van; sajnos ez igaz).


Igen ám – (ellentmondást fejez ki).


Igen, de... – (ellenvetést vezet be: ez igaz, de mégis)


Igen is, nem is – (bizonytalanságot fejez ki; egyrészt úgy van, másrészt nem).


No igen – (tagadás után beleegyezést fejez ki).igen (főnév)

Egyetértést kifejező választ helyettesít.

Az esküvőn elhangzott a boldogító igen. Az igazgató igent mond az alkalmazottak kérésére.


Nyelvtani adatok

Csak a Reklámmentes WikiSzótár.hu előfizetői számára használható funkció. Bejelentkezés >>>


Kifejezések

Igent int – (fejével vagy tekintetével mutatja, hogy beleegyezik, egyetért vele).


Igent mond – (kijelenti, hogy beleegyezik).


Kimondja a boldogító igent – (a.) nő a házassági ajánlatot elfogadja; b.) az esküvőn közli a házassági szándékát).


Nem mond se igent, se nemet / nem felel se igennel, se nemmel – (kitér a határozott válasz elől: bele se egyezik, el sem utasítja).igen (határozószó II.)

1. Jelentős mértékben, fokig; nagyon.

A súlyemelők igen erős emberek. A kitűzött feladat igen gyorsan elkészült.


2. Népies: A legtöbb esetben; többnyire.

Igen mindig van valaki a portán. Igen úgy van, ahogy mondja, de néha másképp is lehet.


3. Népies: Hozzávetőleges pontossággal; körülbelül.

Igen tíz kilométerre van a falu. Igen egyszerre volt várandós a két barátnő.


Eredet [igen < ómagyar: igen < ősmagyar: ighön, igyen (nagyon) < dravida: ungena (sok, erősen)]


Nyelvtani adatok

Csak a Reklámmentes WikiSzótár.hu előfizetői számára használható funkció. Bejelentkezés >>>


Kifejezések

Ne igen – lehetőleg ne.


Nem igen – (általában nem).


Nem oly(an) igen – (nem túlságosan).


Lezárva 7K: 2012. január 24., 09:46
WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)