Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Kifejezés szó jelentése

(Igei kifejezés szócikkből átirányítva)

kifejezés (főnév)

Explain 2.jpg

Mondanivaló közlése szavakkal, mozdulatokkal, tettekkel vagy képekkel, művészi eszközökkel.

A nézők tetszésének kifejezése műsor végén tapssal történik. Egy kisgyerek gondolatainak kifejezése egyre érthetőbb lesz, ahogy megtanul beszélni. A csecsemők testi vagy lelki állapotuk kifejezésére ötféle sírást használnak. Az író a vihar kifejezésére megszemélyesítést használ.


Eredet [kifejezés < kifejez + -és (főnévképző)]


További részletezés

1. Szóbeli közlés; egy gondolat, mondanivaló nyelvi közlése.

Az értekezleten a felszólaló osztályvezető az álláspontjának kifejezése után leült. A nagymama örömének kifejezése unokájához intézett szavaiból is látszik.


2. Egy érték megjelölése; egy érték, nagyság megnevezése, közlése bizonyos alakban, mértékegységben, egy alaphoz viszonyítva.

A hosszúság kifejezésére manapság métert használunk. A betegek hálájuk kifejezése az orvosnak adott pénzben is megtörténik.


3. Hozzáállás tudtul adása; állásfoglalás, érzés közlése a tetszés vagy nem tetszés szokásos jelével.

A nézők tetszésének tapssal kifejezése régi szokás. A király egyetértésének bólintással kifejezése elég egy üggyel kapcsolatban.


4. Gondolat, érzelem közlése egy arcjáték, hanghordozás, taglejtés, tekintet segítségével; lelkiállapot érzékelhetővé tétele gesztusokkal.

A katona eltökéltségének kifejezését szeme villanása adja tudtul. A szónok lelkesedéseinek kifejezése gesztusaiban látszik.


5. Jelképes kinyilvánítás, amely egy hozzáállást, gondolatot, lelkiállapotot szavak nélkül közöl.

A mester iránti tisztelet kifejezése a mester szobra. Március 15-én a kokárda viselése kifejezésre juttatja nemzeti érzésünket.


6. Irodalom, művészet: Egy mondanivaló megjelenítése egy művészet eszközeivel; egy üzenet, érzés, lelki tartalom ábrázolása, előadása, felfoghatóvá tétele, megjelenítése sajátos eszközökkel.

Egy festőművész a színeket hívja segítségül világlátásának kifejezésére. A fényképész mondanivalójának kifejezésére a modell beállítását, a világítás megválasztását használja. Az író az alkalmazott szavak hangulatát használja hőse lelkiállapotának kifejezésére. A táncos érzéseinek kifejezése testtartásán és mozdulatain keresztül történik.


7. Irodalom, művészet: Egy lényeg megnyilvánulása, felfoghatóvá válása, illetve ennek eredménye.

A művész egész pályája során kifejezésre jut az egyénisége. A festőművész világképe kifejezésre kerül képeiben.


8. Nyelvtan: Összetartozó szavak csoportja egy gondolat elmondására. Ezeket a szavakat gyakran használjuk együtt; összetartozónak, állandósultnak tekintjük. Ez nem elegendő egy teljes mondat közlésére, hanem a mondat egyik részét helyettesíti (alanyt, igét, pontosítót). Arra használjuk, hogy olyan dolgokat mondjunk el, amelyekhez egyetlen szó önmagában nem elég. Ezek a szócsoportok összekapcsolhatók vagy egymásba ágyazhatók, hogy még pontosabban kifejezhessük a mondanivalónkat.

a vaskalapos vezetőség; be kellene menni; mindennapos elfoglaltság; egy gyékényen árulnak

A tanár különös kifejezést használt az órán, amit a tanulók nem értettek. Vannak egy adott szakterületen használt kifejezések is, ezeket külön meg kell tanulni. Az udvarias társalgásban jó néhány kifejezést használunk.


Azonos értelmű szavak: szófordulat, fordulat, szókapcsolat, állandó vagy állandósult szókapcsolat


Rokon értelmű szó: idióma


További részletezés

kifejezés – idióma

A kifejezés többnyire ugyanazt jelenti együtt, mint a szavainak értelme külön-külön (bár együtt pontosabb a megnevezés). Ez többnyire csupán megszokott használati forma, és aki ismeri ezeket a szavakat, az érti a kifejezés egészét is. Az idióma ezzel szemben mindig mást jelent együtt, mint a szavainak értelme külön-külön. Az idióma tehát nem érthető csupán meg abból, ha ismerjük az egyes szavainak jelentését.


igei kifejezés

Az igei kifejezés több összetartozó szóból áll (köztük van az alapige, lehet benne segédige, igekötő, igenév, határozószó). Ez közli, hogy a mondat alanya mit csinál, mi történik vele, vagy hogy milyen létezési állapot vonatkozik rá.

el akarok menni, át tudna gurulni, le van festve, nem akar leállni


főnévi kifejezés

Lásd: név


Lezárva 7K: 2012. április 20., 09:04
WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)