Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Idéz szó jelentése

idéz (ige)

Egy helyre rendel. Azt okozza, hogy egy személy, jelenség egy helyen legyen, illetve máshol leírt, kimondott gondolat ott legyen, ott elhangozzon, olvasható legyen.

A követ a saját királyának szavait idézi. A tanút a bíróság a tárgyalásra idézi. A jósnő szellemet idéz. A táltos vihart idéz az ellenségre.


Eredet [idéz < középmagyar: idéz (idehív) < ide + -z (igeképző)]


További részletezés

1. Hatóság elé rendel egy személyt; hatóság, bíróság elé tárgyalásra megjelenésre kötelez. Uralkodó maga elé rendel, hív egy személyt, egy alattvalót.

A bíró tanúkat idéz a tárgyalásra. A nyomozó az ügy egyik tanúját a rendőrségre idézi. A fejedelem magához idézi a törzsfőket. A király maga elé idézi a követet.


2. Személyt megjelenésre kér; távol levő vagy meghalt személy lelkét egy helyre hívja, szólítja, és gyakran arra készteti, hogy a hozzá intézett kérdésre válaszoljon.

A jósnő az elhunyt apát idézi az özvegy elé. Egy régi kép alapján idézi őt az asztalhoz.


3. Pontosan megismétel egy mástól származó vagy korábban elhangzott szöveget vagy szövegrészt, szót gyakran hivatkozásul, igazolásul.

A szónok a híres költő szavait idézi a beszédében. A bíró a nyomozás jegyzőkönyvéből idéz.


4. Képzeletében megjelenít egy gondolatot, emlékképet; egy tárgyat, személyt, eseményt, dolgot magának vagy másnak az elméjében megjelenít.

Az író sorai az olvasó elé idézik a regény helyszínét. Az ünnepség a résztvevőkben a múltat idézi.


5. Átvitt értelemben: Egy jelenséget okoz egy helyen; eléri, hogy egy esemény, folyamat bekövetkezzen.

A törzs varázslója esőt idéz a szomjazó földre. A táltos vihart idéz az ellenségre.


6. Átvitt értelemben: Megnyilvánulást okoz.

A szomorú hír az asszony szemébe könnyet idéz. A trillázó madárdal a gyerekek arcára mosolyt idéz.


Nyelvtani adatok

Csak a Reklámmentes WikiSzótár.hu előfizetői számára használható funkció. Bejelentkezés >>>

Kifejezések

Bajt idéz a fejére – (bajt, kárt hoz rá, okoz neki).


Emlékezetébe idéz – (a.) emlékezteti egy személyre, dologra; b.) elméjében tudatosan szemléli, elgondolja).


Perbe idézi őt – (Régies: eljárást, pert indít ellene).


Szeme elé idéz – (emlékkép látványát föleleveníti benne).


Lezárva 7K: 2012. január 20., 22:12
WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)