Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

I szó jelentése

-i (melléknévképző I.)

1. Az említett időszakhoz, korhoz, időponthoz tartozó.

őszi, újkori, jövőbeli

Jövőre segítek a lányoknak a tavaszi nagytakarításban.


2. Az említett dologgal jellemezhető, ilyen jellegű

tárgyi, biztonsági, minőségi

Óriási munkákat el lehet végezni testi erővel. Az ember szellemi lény, nem pedig fizikai jelenség.


3. Az említett dologra való; ilyen célú.

bejárati ajtó, képzési jutalom

A pihenési idő után mindenki friss.


4. Az említett dologra vonatkozó, irányuló; azzal kapcsolatos; ahhoz kötődő.

úszási, segítési szándék

Ha valakinek nagy tanulási kedve van, mindent meg tud tanulni.


5. Az említett szerepkörrel, szakmával kapcsolatos; az említett személyre, dologra jellemző.

anyai, szerelői, hatósági, emberi

A jó vezetői magatartás a helyzet helyes megítélésénél kezdődik.


6. Az említett személytől, dologtól eredő, kiinduló; az említett személy szempontját tükröző.

apai vélemény, vezetői utasítás, titkári, mozarti igazgatói

Általános szülői panasz, hogy a gyerekek nem szeretnek tanulni.


7. Az említett viszonyok közt létező; lévő; fennálló.

falak melletti tér, sokak szerinti, barátok közötti megértés

Fontos az emberek iránti szeretet.


8. Az említett leírás szerint történő; bekövetkező.

engedély nélküli, tanár általi

A késés miatti lemaradást a tanulónak kell bepótolnia.


9. Az említett cselekvéssel jellemezhető.

sunyi, lesipuskás

A játszi szellők nyári illatokat hoztak felém.


Eredet [-i < perzsa: -i (melléknévképző) < szanszkrit: -i (melléknévképző)]


Lásd még: -ja, -i-i, -si (melléknévképző II.)

1. Az említett helyre vagy dologhoz tartozó; onnan származó.

amerikai, vidéki, jénai

A tanyasi tojás értékesebb, mint az üzemi.


2. Az említett helyen tartózkodó; ott található.

budapesti képviselő, vidéki megbízott

Helyszíni tudósítónk megkérdezte az erőművi ügyeletest.


3. Az említett helyre vagy dologra jellemző, azzal leírható.

falusi, pesti

Nagyon nehezen szoktam meg a városi életet.


Eredet [-i < dravida: -i, -in (-en lévő; melléknévképző)]-i, -ai, -ei, -jai, -jei (birtokolt dolog többes számának jele)

1. Az említett, általa birtokolt tulajdonok (lásd: -a)

cipői, házai, képei, útjai, fürtjei

A ruhái ott vannak a szobájában.


2. Az említett hozzá tartozó kapcsolatok vagy dolgok (nem tulajdon).

övéi, kérői, testvérei

A barátai gyakran meglátogatják.


3. Az említett rá jellemző tulajdonságok vagy dolgok. (lásd: -a)

vonásai, szeplői, kérései

Az elvárásai túl nagyok, ezért a tanulók nem élvezik az óráit.


Eredet [-i < dravida: -ei, -vei, -i (többes szám jele; több tulajdon jele)]-i (főnévrag, birtokjel)

Régies, népies: Az említett személy vagy dolog tulajdona, kapcsolata, jellemzője. Lásd: -é (főnévrag, birtokjel)

szépszerivel, kedviért

Aki kiönti magának, az issza meg a levit.-i, -us, -ka, -ke, -cska, -cske (főnévképző)

1. Az említett dolog játékos, kedveskedő megnevezése.

fagyi, ovi, kutyus, képecske

Remélem sok csokit kapok majd a segítségemért.


2. Az említett személy kedveskedő megszólítása, megnevezése.

Józsi, Karcsika, Erzsike, Imicske

Katus végezte a legtöbb munkát.


Eredet [-i < dravida: -i (főnévképző)]-i (igeképző)

Az említett cselekvés játékos, kedveskedő megnevezése.

köszi, muti, tánci, mozi

Figyi, elintézed ezt nekem, légyszi?-i (igerag)

Az említett személy éppen most teszi az említett cselekvést, tevékenységet, ami egy bizonyos tárgyra hat, irányul.

kéri, viseli

Ez a tábla jelzi az útirányt.


Lásd még: -ja, -i


Eredet [-i < dravida: -adi (igeképző, ami tárgyas igét hoz létre; eredetileg: üt, odahat)]
I, i (betű)

A tizenötödik betű a magyar ábécében; az ötödik magánhangzó.

A gyerekek az első osztályban tanulják meg az i betű írását. A gyerekek azzal játszanak, hogy i betűvel kezdődő szavakat keresnek.

Bet I-web-600.jpg


Lezárva 7K: 2014. július 22., 12:35
WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)