Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Hord szó jelentése

hord (ige)

Dirt2.jpg

Magán tart, magával visz és eljuttat egy helyre, illetve huzamosan visel.

A postás levelet, csomagot hord a házakhoz. A folyó homokot hord magával. A lány szép ruhákat hord. A könyvelő szemüveget hord.


Eredet [hord < ómagyar: hord < ősmagyar: vourd (hord) < dravida: horu, poru (hord, visz)]
Hasonló idegen szavak: angol: hoard (összehord) < latin: porto (visz)

További részletezés

1. Egy helyre visz terhet, nehezebb tárgyat, (ritkán) személyt folyamatosan, ismételten vagy rendszeresen.

A munkások homokot hordanak az új játszótérre. Az asszony reggelente tejet hord a boltból a családnak.


2. Súlyt cipel; járás, menet közben kezében vagy testén terhet visz.

A bennszülött asszonyok a fejükön hordják a csomagjukat. Régen a vizet vödrökben hordták az emberek a kútról.


3. Magával hurcol sok (kisebb) részecskét, tárgyat egy természeti erő, megnyilvánulás.

A sebes folyású patak köveket hord a völgybe. Az őszi szél száraz falevelet hord szerteszét.


4. Magán visel, rendszeresen magára ölt egy ruhát, ruhadarabot, illetve magára tesz egy díszt, jelvényt; magán vagy magánál tart egy segédeszközt, és benne vagy vele jár.

A férfi ősztől tavaszig kalapot hord. A házaspár jegygyűrűt hord a jobb kéz gyűrűs ujján. A fiú kisgyerek korától kezdve szemüveget hord.


5. Arcszőrzetet visel; bajuszt, szakállt növeszt.

A bíró szakállt hord, hogy nagyobb legyen a tekintélye. A huszár bajuszt hord.


6. Magzatot nevel; terhes nő vagy vemhes állat magzatot méhében visel.

A nő kilenc hónapig hordja magzatát. A kanca tizenegy hónapig hordja csikóját.


7. Átvitt értelemben: Üzenetet továbbít többször, hírt, pletykát terjeszt.

A falu szája hordja a legfrissebb pletykát. A közös jó barát titkon üzenetet hord a szerelmesek közt.


8. Átvitt értelemben: Lövedéket kilő; egy tűzfegyver adott távolságra röpíti, vagy egy módon, mértékben kilövi a lövedéket.

Az ágyú az ostromlott vár faláig hord. A régi magyarok íja messzire hordott.


9. Átvitt értelemben: Nevet visel; személyt, élőlényt, helyet, dolgot saját nevén hívják.

A kiskutya az új helyen a Bodri nevet hordja. A gyerek a keresztség után apja nevét hordja. A város mögötti hegy a Mecsek nevet hordja.


10. Átvitt értelemben: Gyümölcs, virág van rajta; fa, bokor gyümölcsöt, virágot terem.

A gazda a kertben levő fákat nézi, és megállapítja, hogy az idén szépen hordanak. – Csak a jég ne verje el egy részét annak, amit hordanak – fohászkodik magában.


11. Mezőgazdaság: Terményfélét begyűjt; terményt, termést mezőről, földről folyamatosan hazaszállít, betakarít, vagy nagyobb mennyiségben egy helyre gyűjt.

A gazda egész nap szénát hord. A béresek a szalmát kazalba hordják.


12. Mezőgazdaság, népies, régies: Gabonát begyűjt; a learatott, keresztekbe rakott gabonát a szérűre szállítja, és asztagokba rakja.

A kévekötők után járók hordanak. – Az egész falu egész héten arat, köt, hord – mondja a jegyző. – Nincs egy szabad ember se.


Nyelvtani adatok

Csak a Reklámmentes WikiSzótár.hu előfizetői számára használható funkció. Bejelentkezés >>>

Kifejezések

Az asszony hordja/viseli a kalapot/nadrágot – (az asszony parancsol otthon, ő az úr a háznál).


Büszkén/egyenesen/ferdén hordja a fejét – (járás közben büszke/egyenes/ferde fejtartása van).


Dunába vizet hord / fát hord az erdőbe – (olyannak adja, akinek sok van belőle).


Fenn/magasan hordja az orrát – (gőgösen, büszkén, másokkal szemben lenézően viselkedik).


Igát/láncot hord – (rabságban van).


Kezén hord egy személyt – (gondját viseli).


Lábon hordja a betegséget – (nem fekszik ágyba, hanem tovább dolgozik, tevékenykedik).


Magán hord egy bélyeget – (bizonyos jelleg, jel feltűnően látszik rajta).


Magában hord – (szellemi tartalmat, gondolatot érlel, hosszabb időn át fontolgat).


Magában hordja a csíráját/csíráit – (a.) alkalmas arra, hogy kifejlődjön belőle egy dolog; b.) egy betegség lappang benne).


Magával hordja, mint a csiga a házát – (mindig magával viszi).


Méhében hordozza/hordja a csíráit/magvait – (egy helyzet, esemény, cselekedet már magában rejti később kifejlődő következményét).


Szíve alatt / méhében hordja magzatát – (viselős vele, terhes állapotban van).


Tenyerén hordja a szívét – (mindenkihez mindenkor őszinte, nyíltszívű).


Tenyerén hordja őt – (kedvében jár, kiszolgálja, dédelgeti, minden kívánságát teljesíti).


Lezárva 7K: 2012. január 2., 16:03

WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)