Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Hit szó jelentése

hit (főnév)

Believe.jpg

Személyes meggyőződés egy személyről, közösségről, tanról, elvről, vallásról.

A vezetőbe vetett hit fontos része egy közösség irányításának. Az emberekbe vetett hitet nem lehet megkérdőjelezni. A vallásos hívő hite erős. A kutató hite a tudományban megkérdőjelezhetetlen.


Eredet [hit < ősmagyar: hit (hűség, kitartás) < hí, hív (hű, kitartó) + -t (főnévképző) < dravida: idavu (bizonyos)]


További részletezés

1. Bizonyítás nélküli meggyőződés. Az a meggyőződés, hogy egy elgondolás úgy van, ahogy gondoljuk, függetlenül annak a fizikai univerzum keretein belüli bizonyíthatóságától.

A hit szerint van Isten. A hit sokat segít az életben.


2. Feltétlen bizalom egy személyben vagy dologban. Egy adat vagy állítás feltétlen elfogadása, tekintet nélkül annak forrására, és a forrás igazságának megvizsgálására.

Ha valaki csalódik a hitében, akkor reménytelenné válhat az élete. A tábornok hitet adott a katonáknak, akik aztán nekimentek az ellenségnek. A hit nem kérdez.


3. A magunkba és az életünkbe vetett meggyőződés. Az a képesség, hogy bízzunk magunkban és életünkben, a körülöttünk élőkben; a saját és mások képességeiben és sikereinkben, mert tudjuk, hogy eredményesen irányíthatjuk a sorsunkat, és teljes felelősséget vállalunk érte.

A céljainkba vetett hit átsegít a nehézségeken. Egy csoportban ha minden csapattagnak megvan a hite, akkor nagyon sikeresek lesznek.


4. Vallási: Vallási tanítás. Egy vallást alkotó szent írások összessége, a bennük foglalt tanítás.

A hit terjesztését minden egyház fontos kötelességének tartja. A hitben való elmélyülés magával hozza a szellemi tökéletesedést.


5. Vallási: Vallási meggyőződés; egy vallás tanításaiba vetett feltétlen bizalom, és a róla való személyes meggyőződés.

A hívő ember hite sziklaszilárd. A hit sok áldozatot is kívánt.


6. Régies: Becsület, illetve becsületszó az adott ígéret megtartására vagy az adott állítás erősítésére.

– A hitemre mondom, így történt – zárta le vallomását a tanú. A házassági fogadalmat a hitére mondta ki a pár.


7. Régies: A legyőzötteknek szabad elvonulást, bántatlanságot biztosító ígéret, akár írásbeli, akár szóbeli.

A kapitány a megmaradt emberei életét megkímélendő, hitre átadta a rommá lőtt vár kulcsait.


8. Tájszó, régies: Esküvő; házasulandók egyházi szertartással megfogadott eskütétele.

A pár hitre a templomba vonul a násznéppel együtt. A asszonnyal a férfi csak úgy, hit nélkül él együtt.


9. Régies: Ünnepélyes ígérettel vállalt feladat, kötelezettség.

„Az ország alkotmányos szabadsága nem oly sajátunk, melyről szabadon rendelkezhetnénk; hitünkre bízta a nemzet annak hű megőrzését.” (Deák Ferenc)
A királynak pontosan eleget kell tennie hitének.


Nyelvtani adatok

Csak a Reklámmentes WikiSzótár.hu előfizetői számára használható funkció. Bejelentkezés >>>

Kifejezések

Abban a hitben ringatja magát – (az ellentmondó tények ellenére fenntartja meggyőződését).


Abban a hitben van – (tévesen úgy gondolja).


A hitét táplálja – (egy személy meggyőződését folyton, újra erősíti).


Áttér egy hitre – (Régies: egy más vallást kezd követni, vallást változtat).


Egy hiten van vele – (a.) ugyanazt a vallást követi; b.) hasonló nézetet vall).


Felvesz egy hitet – (Vallási: egy vallás híve lesz).


Hit alatt vall – (Régies: esküvel erősíti meg vallomását).


Hitet tesz mellette – (a.) esküvel erősíti, hogy igaz; b.) ünnepélyesen kijelenti, hogy hisz benne; c.) állásfoglalásával, magatartásával, tetteivel megmutatja, hogy meggyőződéssel csatlakozik hozzá).


Hitét helyezi bele – (egy személy jellemében, cselekedeteiben bízik).


Igaz hit – (Vallási: egy vallási hagyomány tételeivel egyező meggyőződés az istenség lényére és tiszteletére vonatkozóan).


Kitér a hitéből – (a.) Régies, vallási: régi vallását elhagyja, és esetleg más felekezet tagja lesz; b.) szakít elveivel, meggyőződésével; c.) nagyon megbotránkozik).


Nagy hite van – (Régies: sokat nyom a szava, fontos a véleménye, mert becsületes és megbízható).


Nincs hite – (Régies: a.) nem hisznek neki, mert hazug; b.) nem megbízható).Lezárva 7K: 2010. július 15., 14:47
WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)