Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Hentereg szó jelentése

(Hempereg szócikkből átirányítva)

hengereg, hempereg, hömpörög, hentereg, hencsereg (ige)

1. Fekve ide-oda forog. Fekvő ember, vagy állat az egyik oldaláról a másikra forog.

A disznó a sárban, porban hentereg. Az eleven gyerek az ágyon hempereg. A kutya örömében a földön hentereg.


2. Régies, átvitt értelemben: Útban van, jelenlétével vagy magatartásával egy másik személy terhére van, annak tevékenységében zavart okoz, mert újra meg újra elvonja annak a figyelmét.

A kisgyerek ott hempereg az anyja lába körül, a szoknyáját huzigálja, és így nem hagyja főzni. A kutya a pásztor lábánál hentereg, hogy az lépni se tud tőle, ahelyett hogy a nyájat kerítené.


3. Régies, átvitt értelemben: Magára hagyva hever, gondtalanságból rendetlenül hányódik egy helyen.

A kamasz ruhája a szobája sarkában hentereg. A hanyag ember dolgai mindenfelé henteregnek a lakásában.


Eredet [hentereg < ómagyar: hentereg, hengereg (forog, forgolódik) < ősmagyar: hencsereg, fintereg (forgolódik) < dravida: hindirugu, pindirugu (vissza-visszatér) < pin (fenék) + dirugu (térül, fordul)]

Figyelem! A szó összes jelentésének leírását, ami még 4 szót tartalmaz, az előfizetéses WikiSzótár.hu-ban érheted el.

 WikiSzótár.hu előfizetés

WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)