Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Hatalom szó jelentése

hatalom (főnév)

Teach.jpg

Döntő irányító erő, amely az élet, a létezés, a fizikai világ egy területének haladását (szinte) kizárólagosan irányítja.

A személyes döntés hatalma minden ember saját felelősségi körén belül van. A párt a választási győzelemmel megragadta a hatalmat az országban. Az államfőnek hatalmában van megkegyelmezni egy elítélt embernek. A jó oktatással megszerzett tudás hatalom.


Eredet [hatalom < ómagyar: hatalom < ősmagyar: hatolm, hatildum (hatalom, hatókör) < hat (ige) + -olm (főnévképző)]


További részletezés

1. A kontroll meglétének állapota, amikor egy személy vagy közösség képes befolyást, irányítást gyakorolni célja, munkája, élete egy területére, egy másik személyre vagy személyekre annak érdekében, hogy az általa megkívánt hatás ott létrejöjjön.

Sok gyakorlásba telt, míg az ipari tanuló munkájában elérte azt a szintet, hogy igazi hatalma lett a gépe felett. Akinek hatalma van, azt nem érik meglepetések.


2. Helyzetből következő jog, amely egy személynek vagy csoportnak megadja azt a lehetőséget és eszközt, hogy az akaratát másokkal szemben érvényesítheti akár erő vagy fenyegetés használatával is.

A szülőnek hatalma van a gyereke felett. Az ügyvezető igazgató hatalma kiterjed a vállalatának minden munkatársára. A szervezeten belül elfoglalt beosztása megadja a hozzá tartozó hatalmat is.


3. Jog a kormányzásra, egy személy vagy kiemelt csoport birtokolta kiváltság, amely lehetőséget biztosít neki egy ország vagy terület igazgatására, az ottani törvények, kötelező érvényű rendelkezések meghozására és azok betartatására.

A pártok négyévente általában váltják egymást a hatalomban. A helyi hatalmat a polgármester tartja a kezében.


4. Irányító személy vagy testület, akinek egy terület az irányítása alatt van; az, aki kormányoz vagy uralkodik.

Régen az egyházi hatalomnak kellett engedélyt adni egy házasság felbontásához. Régen az eretneket az egyházi hatalom átadta a világi hatalomnak, hogy kivégezzék. Az egyszerű állampolgár azt gondolja, hogy nem tehet semmit a hatalommal szemben.


5. Nagyobb állam, amelynek a nemzetközi kapcsolatokban, más államokhoz való viszonyában jelentős befolyása, irányító szerepe van.

Ma a legtöbb ország egyetért azzal, hogy Oroszország egy újra feltörekvő hatalom. Kína egyértelműen egy ázsiai hatalom.


6. Vezető állam, amelynek gazdaságilag, katonailag vagy más szempontból előnyös helyzete, befolyása, lehetőségei vannak.

Franciaországra azt mondják, hogy divathatalom. Németország Európában az egyik legnagyobb gazdasági hatalom.


7. Erőszak; kényszert alkalmazó erőkifejtés egy személy, közösség akaratával ellentétes célok elérésére, főleg az érintett személy, közösség ellenállásának megtörésére.

A hatalom eltiporta a felkelést. A diktatúrákban használt hatalom a más politikai kezdeményezéseket elnyomja.


8. Átvitt értelemben: Nagyméretű hatóerő, amely egy természeti, szellemi, lelki vagy anyagi jelenségben működik.

Az Vezúv hatalmának kezében volt Pompei sorsa. A tudás hatalom – mondják sokan, de ezzel nem tudnak mindig élni. A szív hatalma ellen nem tud mit tenni a lány.


9. Átvitt értelemben: Ártó erő, gonosz hatás.

A méregnek nem volt hatalma a varázslón. A királyon nem fogott az ellenség átkának hatalma.


Nyelvtani adatok

Csak a Reklámmentes WikiSzótár.hu előfizetői számára használható funkció. Bejelentkezés >>>

Kifejezések

A sötétség hatalmai – (a.) vallási: a sátán és a hozzá hasonló gonosz lények; b.) a nemes, haladó emberi törekvésekkel ellenes embertelen erők).


Égi hatalom/hatalmak – (az Isten, sors).


Felsőbb hatalmak – (a.) természetfölötti erők; b.) egy szervezetben a feljebbvalók; c.) egy országban a magasabb jogkörrel rendelkező szervek).


Hatalma alá hajt/vet – ((erőszakkal) eléri, hogy engedelmeskedjen neki).


Hatalmába kerít – (a.) egy személy eléri, hogy erőszakosan rendelkezhessen egy másik személlyel, dologgal; b.) egy személy vagy csoport egy területet elfoglal, leigáz).


Hatalmába keríti – (egy érték, érzés, szenvedély úrrá lesz (egy személyen vagy csoporton)).


Hatalmában van neki – (a.) ki van szolgáltatva neki; b.) lehetősége van rá, hogy megtegye).


Kiengedi a hatalmából – (a.) nem akarja/tudja tovább engedelmességre kényszeríteni; b.) nem akarja/tudja tovább irányítása alatt tartani).


Központi hatalom – (a.) egy országban a széthúzó erőket megfékező, határozott irányítást, vezetést biztosító kormányzati központ; b.) egyetlen központból kiinduló irányítás).


Történelmi: Központi hatalmak – (az első világháborúban Németország, az Osztrák-Magyar Monarchia, és szövetségeseik).


Megragadja a hatalmat – (hirtelen és fegyveres erővel megszerzi, magához ragadja a hatalmat).


Lezárva 7K: 2011. december 1., 19:18
WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)