Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Hagy szó jelentése

hagy (ige)

Nem változtat, nem mozdít; egy helyen, állapotban tovább létezni enged, onnan, abból nem visz el.

A gyerek a tornafelszerelését otthon hagyja. Az anya bekapcsolva hagyja a televíziót, hogy nézhesse a gyerek. Szellőztetéskor nyitva hagyjuk az ablakot. A termet zárva hagyja a portás, nem enged be senkit se.


Eredet [hagy < ómagyar: hagy < ősmagyar: had (hagy) < dravida: kkodu, godu (hagy, enged)]


További részletezés

1. Nem változtat egy előbbi állapoton, helyzeten.

A gyerek égve hagyja a lámpát a szobában. Az asszony nyitva hagyja z ajtót.


2. Nem viszi magával, úgyhogy az ott marad, ahol volt.

A férfi sajnálja, hogy otthon hagyta az esernyőjét, mert most már esik. A vendég a kabátját az előszobában hagyja.


3. Szándékosan odatesz vagy odavisz egy tárgyat, dolgot, személyt, hogy az meghatározott céllal ott legyen, ott maradjon.

A szülő az óvodában hagyja a gyerekét. Az ügyvéd a szerződést az ügyfélnél hagyja, hogy az alaposan átolvassa.


4. Nem vesz el; engedi, hogy egy személynél/helyen maradjon, legyen.

Hagyd nálam ezt a könyvet, ha már itt van! – kérte a barátját a fiú. A lány a fiúnál hagyja a kendőjét.


5. Elmegy tőle, és nem törődik vele többé, úgyhogy az illető személy vagy dolog ugyanott vagy ugyanolyan állapotban marad.

A férj elutazik, és itt hagyja az egész családját. Elhatározta, hogy itt hagy mindent úgy, ahogy van.


6. Félretesz; étel, pénzt, dolgot vagy munka egy részét későbbre, más időre félreteszi.

A gyerekek nem hagynak a süteményből másnapra. Az emberek a fizetésükből keveset hagynak tartaléknak. A szerelő nem hagy másnapra munkát.


7. Rábíz; átenged egy személynek, állatnak, hogy az végezzen el egy feladatot, dolgot.

A kocsis a lovára hagyja a hazautat, az állat magától hazatalál. Az asszony a bevásárlást a férjére hagyja.


8. Eltávozva a gondjaira bízza, figyelmére, felügyeletére bízza.

Az anya a nagymamára hagyja a gyereket. A család egy hétre a szomszédra hagyja a lakást.


9. Eltűri, hogy egy személy viseljen egy kínos vagy szégyenletes állapotot: annak a cselekedetnek következményét, amelybe ő vitte bele.

A férfi pácban hagyja a barátját. A falu gyalázatban hagyta a lányt.


10. Örökségként átenged, hagyományoz.

A férfi a házát a fiára hagyta. A feltaláló a találmányát a családjára hagyja.


11. Nem vitatkozik vele; egy elhangzott kérdésben, véleményben igazat ad másnak akkor is, ha nem ért vele egyet.

Az apa mindent a fiára hagy a barátnőjével kapcsolatban. A tanár nem tudott mit tenni a délutáni foglalkozással kapcsolatban, a tanulókra hagyta a dolgot.


12. Parancsol, elrendel; egy utasítást kiad.

A király azt hagyta, hogy másnapra álljon fel a sereg. Az igazgató úgy hagyta, hogy holnapra hívják össze a gyárat.


13. Népies: Árat kér; rendszerint az alku kezdetén kimondottnál alacsonyabbra leengedett árat kér érte.

A piacon a vevő tudja, hogy ha a kofa nyolcvan forintot mond először, akkor hatvanért is hagyja. A vevő még alá ajánl annak, amit az árus hagy.


14. Jel, nyom marad utána, ottléte után hátramarad.

A vad nyomot hagy a hóban. Az elmérgesedett vita rossz érzést hagy a vitatkozókban.


15. Üres helyet enged; építés, bizonyos tárgyak, anyagok egymás mellé helyezése, vagy írás, festés közben egy vagy több helyet nem tölt ki, és így ott hézag, nyílás, üres hely marad.

A burkoló a felrakott csempék között pár millimétert hagy. A gyerekeket úgy tanította meg írni a tanítónő, hogy elég helyet hagyjanak a szavak között.


Nyelvtani adatok

Csak a Reklámmentes WikiSzótár.hu előfizetői számára használható funkció. Bejelentkezés >>>

Kifejezések

Annyiban hagyja – (nem akar rajta változtatni, beletörődik).


A szívét nála/lánynál hagyja – (szerelmes lesz belé).


Békében/békén hagy egy személyt, dolgot / békét, nyugtot hagy neki – (nem nyúl hozzá, nem háborgatja, nem bántja, nem foglalkozik vele).


Cserbenhagy – (a.) nem segít neki, amikor az bajban van; b.) személy képessége, tudása felmondja a szolgálatot).


Egy krajcárt érő becsületet sem hagy rajta – (alaposan megmondja neki a véleményét; megszidja; leszedi róla a keresztvizet).


Említés nélkül hagy – (nem mondja el).


Életben hagy – (nem öl meg).


Faképnél hagy – (szó nélkül távozik).


Felében/félbe hagy – (elkezte, de nem fejezi be).


Figyelmen kívül hagy – (a.) nem veszi észre, nem tűnik fel neki; b.) nem veszi tekintetbe, számba, számításba, nem tulajdonít neki jelentőséget).


Hagyd (ezt) a fenébe/nyavalyába/pokolba! – (ne törődj vele!)


Hagyja, hogy... – (nem akadályoz meg egy személyt egy tettben; nem akadályozza meg, hogy egy hatás megtörténjen; tűri, engedi).


Hagyja a színét – (ruhanemű, szövet elveszti a színét, megfakul).


Hagyja magát – (eltűri, engedi, hogy csináljanak vele azt, amit akarnak).


Hazugságban hagy – (megcáfolja vagy nem igazolja egy állítását vagy cselekvését, meghazudtol egy személyt).


Hidegen hagy – (nem törődik vele, nem érdekli).


Itt hagy – (meghal, és így nélküle, az ő segítsége, támogatása nélkül marad, utána marad).


Könnyű helyen hagy – (Népies: pénzt szórakozásra, mulatozásra költ).


Maga/háta mögött hagy – (a.) gyorsabban halad, és így haladás közben előbbre jut nála; b.) haladás, menet közben tovább jut nála, túljut rajta).


Nem hagyja szó nélkül – (tiltakozó, visszautasító vagy bíráló megjegyzést tesz rá).


Otthagyta a fogát – (meghalt).


Parlagon hagy – (a.) földet nem szánt, művel; b.) képességet, tehetséget nem fejleszt; c.) adottságot, lehetőséget nem használ ki).


Szégyenben hagy – (megszégyeníti).


Tetszésére hagy – (belátására, elhatározására vagy egyéni választására bízza).hagy (határozószó)

Népies: Engedd hogy... Egy folyamat, cselekvés, történés szabad megtételét, egy hatás megnyilvánulásának lehetővé tételét kéri. Lásd: hadd

Hagy repüljön el! Hagy lássam, mire jutottál. Hagy mondja ő is el a magáét.


Eredet [hadd < hagyd < hagy (ige)]


Lezárva 7K: 2011. november 11., 17:39
WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)