Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Gajdol szó jelentése

gajdol (ige)

1. Lármás hangon énekel; csúnyán vagy kellemetlenül hangosan, rendszerint elnyújtva vagy részeg ember módjára kurjongatva kornyikál.

A legények a kocsmában késő éjszakáig gajdolnak. A részeg hazafelé menet az úton óbégatva gajdol.


2. Tájszó: Érthetetlenül mond; idegen nyelven vagy a szavakat érthetetlenül kiejtve, esetleg éneklő hanglejtéssel vagy éppen nagyon is monoton hangon beszél vagy kiabál.

A kántor a temetésen siránkozva gajdol valami szent éneket. A német rendszámú autó megállt a parasztháznál, és a vezető kérdezett valamit a padon ülő öregtől, aki erre egyet legyintett, mert nem értette, mit gajdol az idegen.


3. Régies: Sír; elkeseredetten hangosan bőg.

A kisgyerek egyedül maradt a szobában, ezért keservesen gajdol. Az édesanyát nagyon zavarta, hogy miért gajdol olyan sokat a gyereke.


4. Elavult: Dudán játszik; bőrtömlős fúvós hangszert megszólaltat.

A juhász a fa alatt ülve a nyáj mellett gajdol. Az öregember szívesen gajdol a diófa alatt üldögélve.


Eredet [gajdol < gajd + -ol (igeképző)]

Figyelem! A szó összes jelentésének leírását, ami még 7 szót tartalmaz, az előfizetéses WikiSzótár.hu-ban érheted el.

 WikiSzótár.hu előfizetés

WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)