Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Faktívusz szó jelentése

faktívusz, faktitívusz, transzlatívusz (főnév)

Nyelvtan: Eredményhatározó eset. Idegen nyelvekben annak kifejezésére használt határozószó vagy határozói kifejezés (név + határozórag vagy elöljárószó + név), hogy mivé változtat a cselekvés.

Például faktívusz az „autóvá” szó latin megfelelője. A „közösséggé” szó faktívusszal fordítható olaszra.


Eredet [faktívusz < latin: factivus (tevő) < factus (tett) < facio (csinál)]
Eredet [faktitívusz < latin: factitivus (csinálgató, teszegető) < factus (tett) < facio (csinál)]
Eredet [transzlatívusz < latin: translativus (mássá áttevő) < translatio (áttétel) < transfero (átvisz) < trans- (át; elöljáró) + fero (visz)]


Lezárva 7K: 2015. április 25., 17:11

WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)