Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Etnikum szó jelentése

etnikum (főnév)

Etnikum.jpg

1. Összetartozó népesség. Olyan történelmileg kialakult közösség, amelyet az összetartozás tudata, a közös nyelv, kultúra és sajátos hagyományok kötnek össze.

A világon sok száz etnikum van. Az etnikumoknak meg kell tanulniuk békésen egymás mellett élni. A kép különböző etnikumok első találkozását ábrázolja.


2. Népcsoport; egy adott helyen kisebbségben elő néphez és annak kultúrájához tartozók. Jellemzőjük azoknak a nyelvi, hagyománybeli, gondolkodásmódbeli jellegzetességeknek az összessége, amelyek ezt a kisebbséget megkülönböztetik a nála nagyobb létszámú, befogadó nép, nemzet kulturális jegyeitől.

A világban sok helyen él magyar etnikum, és Magyarországon is több etnikum létezik. Az etnikumok gazdagítják az otthont adó ország kultúráját.


Eredet [etnikum < angol: ethnic (népi) < görög: ethne (nép, nemzetség)]

Figyelem! A szó összes jelentésének leírását, ami még 7 szót tartalmaz, az előfizetéses WikiSzótár.hu-ban érheted el.

 WikiSzótár.hu előfizetés

WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)