Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Atik szó jelentése

(Etik szócikkből átirányítva)

-atik, -etik, -tatik, -tetik (igeképző)

1. Az említett cselekvést, történést nem maga a beszélő végzi, hanem másnak szükséges ezt megtennie.

kéretik, mondatik, próbáltatik, viseltetik

Mindenkinek tudtára adatik, hogy ma rendezvény lesz. Közhírré tétetik, hogy vásár lesz.


2. Az említett cselekvés, történés a szóban forgó személyre, dologra van hatással, rá vonatkozik.

legyőzetik, adatik, megkívántatik

Az új könyv rövidesen kiadatik.


Eredet [-tatik, -tetik < -tat, -tet (igeképző) + -ik (igeképző)]


WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)