Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Esik szó jelentése

esik (ige)

Fall.jpg

Lefelé zuhan; gyorsan alacsonyabb helyzetbe vagy szintre mozdul; a súlya miatt alacsonyabb szintre kerül. Magasabb helyről a levegőben gyorsan lefelé száll, röpül.

A viharban szerencsétlenül járt repülőgép a tengerbe esik. A tőzsdén a részvények értéke esik. A könyv a polcról a padlóra esik.


Eredet [esik < ómagyar: esik < ősmagyar: askhan, vasi (esik, lehull) < dravida: asa (összeesik, elfárad) < adi (alul)]


További részletezés

1. A föld felé közeledik súlyánál fogva; a levegőben más test érintése nélkül, gyorsuló mozgással magasabb helyről a lefelé mozog.

A fizikaórán a tanulók nézték, ahogy a különböző tárgyak szabadon estek. A macska a fáról a fülében levő érzékelők miatt mindig talpra esik.


2. Lenti helyre hull; magasabb helyről a földre, adott felszínre vagy alacsonyabb szinten levő anyagba jut.

A vízbe esik a visszadobott hal. A pad alá esett a ceruza. Szerencsére szőnyegre esett a pohár, így nem tört össze.


3. Égből eső, jég, hó hull. Csapadéknak egymást követő szemei, pelyhei többé-kevésbé sűrűn a föld felszíne felé közelednek.

Már két napja esik az eső. Az idén nagy hó esett karácsonykor. Egész nap zuhogva esik.


4. Adott helyre kerül, folyadékba, anyagba jut a térben mozogva, többé-kevésbé véletlenül.

A nagy szélben homokszem esett a motoros szemébe. – Pincér, légy esett a levesembe! – kiabált a vendég.


5. Az állótól eltérő testhelyzetbe dől egyensúlyát elvesztve egy ember, ritkán állat.

Az idős ember térdre esett az úton. A kisfiú hanyatt esett ijedtében, amikor megugatta egy kutya.


6. Felületnek nekidől; egyensúlyát elveszítve hozzáütődik egy dologhoz, tárgyhoz vagy másik személyhez.

A bokszolót akkora ütés érte, hogy a ring szélének esett. A részeg ember megtántorodott és a falnak esett. A gyerekek lökdösődtek az udvaron, így az egyikük a közelben álló tanárnak esett.


7. Hirtelen alacsonyabb szintre ereszkedik, és úgy folytatja útját.

Az evezős túracsónak a hegyi sziklák közti zúgón nagyot esett. A repülőgép jó pár száz métert esett, majd kikerült a légörvényből.


8. Átvitt értelemben: Alacsonyabb szinten folytatódik egy térben elhelyezkedő dolog; hirtelen vagy fokozatosan lejtősödik.

A sziklák közt esik a legnagyobbat a patak medre. A meredek szerpentinnél esik a hegy oldala a legnagyobbat.


9. Ráncokba rendeződik el, terül el, omlik le súlyánál fogva egy női ruha, szoknya, függöny.

A menyasszony ruhájának jó szabása van, szépen esik Az új függöny szépen esett az ablak előtt.


10. Ütni-verni kezd; bizonyos személyt, állatot általában magát rávetve tépázni, cibálni kezd.

A játszótéren két gyerek egymásnak esett, mert egyikük elvette a másik játékát. Az idős hölgy felfortyanva esett az udvariatlan kamasznak.


11. Átvitt értelemben: Lendülettel hozzákezd; nagy hévvel, buzgósággal, mohósággal nekilát a szóban forgó tennivalónak, cél megvalósításának.

A szorgalmas gyerek otthon azonnal a házi feladatnak esett, hogy aztán nyugodtan mehessen játszani. A háziasszony a sok elmosatlan edényt látva a mosogatásnak esett.


12. Átvitt értelemben: Hirtelen szidni kezd, korholásba fog; hibát, hiányosságot rosszallón kifogásol.

Az apa a későn hazatérő lányának esett: - Hol voltál eddig? A főnök az elkéső beosztottnak esett, és jól lehordta.


13. Átvitt értelemben: Rányomul; váratlan erőszakkal kérni kezd, és kitartóan unszol.

A téli kirándulás alatt az apára estek a gyerekek, hogy csináljanak hóembert. A nagymama az unokájának esett, hogy kóstolja meg a túrós lepényt.


14. Átvitt értelemben: Figyelem ráirányul, tekintet, szem rávetődik.

A nő tekintete beszélgetés közben a másik kezére esett, a kérges tenyerén látszódott a kemény kétkezi munka. Amint a lányra esett a fiú tekintete, a lány hirtelen másfelé nézett - ebből tudta meg, hogy tetszik neki.


15. Átvitt értelemben: Minőség csökken; a szóban forgó dolog minősége gyengébb, színvonala alacsonyabb lesz.

A tömeggyártás miatt az élelmiszerek tápértéke szinte nullára esett. A gépkocsik tartóssága az utóbbi évtizedekben sokat esett.


16. Mértéke csökken; adott dolog fokokban vagy arányszámban kifejezett mennyisége kisebb, alacsonyabb lesz.

Az úszó teljesítménye az utóbbi hetekben esett a korábbi betegsége miatt. – Mennyit esett tegnap óta a gyerek láza? – érdeklődött az orvos az édesanyától.


17. Bizonyos körülmények közé jut, megváltozott helyzetbe, állapotba kerül.

A vállalkozó újabb adósságba esett. A vitaminhiány miatt az ember könnyebben betegségbe esik. A céltalan ember könnyen bűnbe esik. A legyőzött katonák fogságba estek. A férj is örült, hogy a felesége végül teherbe esett.


18. Betegség, kártevő adott helyre, dologba jut, kerül, és ott kárt okoz.

Féreg esett a gyümölcsbe. – Nem tudom, milyen nyavalya esett ebbe az állatba – csóválta a fejét a gazda.


19. Idegen hatókörbe jut; más személy, csoport, erő hatalmába, kezébe kerül.

A legyőzött ellenség fogságba esett. Az ostromlott vár az ellenség kezébe esett.


20. Adott irányban helyezkedik el; hely, helység, terület a beszélőhöz vagy más helyhez viszonyítva bizonyos irányban vagy bizonyos távolságra földrajzi helyet foglal el; fekszik, elterül.

– Merre esik ide a legközelebbi tanya? – kérdezte a kerékpáros az úton ballagó földművest. Az asszonynak útba esett a piac, így vett gyümölcsöt, zöldséget.


21. Adott időszakban van egy esemény, történés; adott időpontra, napra, évre jut, kerül.

A születésnapom az idén keddre esik. A helyhatósági választások őszre esnek.


22. Adagként odakerül; elosztáskor, felosztáskor, arányba állításkor átlagként vagy osztozáskor adott személyre, csoportra, dologra számítandó részként jut.

A rokonság összeült, hogy kiderítse, kire mennyi esik az örökségből. A munkásokra fejenként napi három láda legyártása esik.


23. Adott módon hat rá, adott érzést okoz neki.

Az éhes embernek jól esik az étel, az ital. Bárkinek jól esnek az elismerő szavak. Az idős embernek már nehezére esik a járás.


24. Adott érzéssel jár egy eszköz használata, megfogása, illetve megfelelő vagy nem megfelelő módú használata.

Jó fekvés esik az új ágyon. Nem esik jó fogás ezen a kalapácsnyélen.


25. Népies: Esemény történik, tett végbemegy.

– Úgy esett a dolog, hogy elmentünk a vásárba – kezdett rá otthon a fiú a történetére. Az ismerősei tudták róla jól: ha szó esik egy kényes témáról, rögtön elhallgat.


26. Népies: Adott dolog keletkezik, létrejön.

A jégeső miatt kár esett a gyümölcsösön. A mérésnél híja esett a búzának.


27. Népies: Bizonyos összeg jár egy árucikkért.

– Hány forint esik egy méterre ebből a szövetből? – kérdezte az eladót a parasztasszony. – Kilencszáz esik méterére – válaszolta az eladó.


28. Régies: Megtámad, a legyőzés szándékával tömegesen megrohan, harcot kezdve vele nekimegy.

A török éppen csak tábort vert, és a várnak esett. A sereg az ellenségnek esett, amint felért a dombra.


29. Régies: Erkölcsileg hanyatlik, vagyoni helyzetében vagy állásából bukik.

Az elmúlt évtizedekben sokat esett a társadalom. A gazdasági válság miatt egyre több ember az utcára esik.


30. Régies: Harcban meghal; elesik.

A vitéz kardcsapásaitól jobbra-balra estek ellenfelei. A csata végére számolatlanul estek harcosok mindkét oldalról.


31. Földrajz, műszaki nyelv: Meder lejt; folyóvíz bizonyos kisebb vagy nagyobb szakaszon végigfolyva adott mértékben alacsonyabb szintre ereszkedik.

A Tisza Csongrád és Szeged közt keveset esik. – Ezen a helyen nagyot esik a folyó – magyarázza az új kormányosnak a kapitány, – itt erősebb a sodrása.


32. Kereskedelem: Árban, értékben csökken, illetve az adott dolog ára, értéke kisebb lesz.

Ma megint esett a kőolaj a tőzsdéken. A telefontársaság részvénye már három napja esik. Most kell vásárolni, mert a cipőboltban kiárusítás van: ilyenkor felére esnek az árak.


33. Műszaki: Kevesebbet mutat egy mérőműszer a korábbihoz viszonyítva.

Ha a légnyomásmérő esik, akkor esős idő lesz. A pilóta nyugodt maradt annak ellenére, hogy látta, hogy a magasságmérő őrült módon esik.


34. Nyelvtan: Hangsúly rákerül, adott szótagra vagy szóra, mondatrészre helyeződik; azon van.

A magyarban a hangsúly az első szótagra esik. Minden nyelvnél meg kell tanulni, hogy hová esik a hangsúly.


Nyelvtani adatok

Csak a Reklámmentes WikiSzótár.hu előfizetői számára használható funkció. Bejelentkezés >>>

Kifejezések

Ahogy esik, úgy puffan – (mindegy, hogyan sikerül, mi lesz a vége).


Ágynak esik – (beteg lesz).


Alá esik – (Hivatalos: adott kötelezettséggel vagy következménnyel jár együtt).

A megszerzett jövedelem adó alá esik. Az eladás ténye szerződés alá esik.


Bele esik – (szerelmes lesz bele).


Csorba esik rajta – (a.) értékesnek tartott tulajdonsága mások szemében csökken; b.) kárt szenved).


Darabokra esik – (szilárd, de rendszerint laza szerkezetű anyag vagy test, tárgy darabokra válik, és darabjai széthullnak).


Esik a szemében – (személy erkölcsi értékéből veszít nála).


Két szék között a pad alá esik – (két dolog közül, amelynek elérését nagyon remélte, egyiket sem kapja meg).


Kezére/keze ügyébe esik – (olyan helyen vagy helyzetben van, hogy könnyen eléri, hogy az érte nyúlás vagy a vele való munka nem nehéz neki).


Majd hanyatt esik – (váratlan látvány hatására, hír hallatára nagyon meglepődik).


Messzire/távol esik – (a.) messzire van egy adott helytől; b.) messzire kerül, vetődik a korábbi lakó- vagy tartózkodási helyéről; c.) nem tudja elérni az adott lehetőséget vagy az adott dolog birtoklását).


Mi esett belé/ebbe? – (mi történt vele, mi baja van, hogy ilyen furcsa, szokatlan módon viselkedik).


Nagyot esett – (alaposan megütötte magát).


Nyakába esik – (hevesen, szenvedélyesen másnak a nyakába veti magát, ráborul).


Nekem esik – (szóval vagy tettel megtámad).


Nem esik a forgács vágás nélkül – (minden hírnek van alapja).


Nem esik messze az alma a fájától – (amilyen a szülő, olyan lett a gyermek).


Orra esik – (arccal előre bukik fel).


Távol esik tőle – (egyáltalában nincs vele közelebbi vagy szorosabb viszonyban, összefüggésben).


Térdre esik – (a.) úgy bukik fel, hogy súlyával a térdére nehezedik; b.) könyörögve vagy hódolata kifejezésére hirtelen letérdel egy másik személy előtt; c.) alázatosan, önmagát megalázva viselkedik, gondolkodik egy másik személlyel szemben).


Tőrbe esik – (Régies: csel, fortély áldozataként veszélyes vagy kellemetlen helyzetbe jut).


Túlzásba esik – (a valóságosnál többet, nagyobbat állít).


Választás/sor/sors ráesik – (őt választják, ő következik soron, őt sorsolják ki).

A lány választása kettejük közül a gazdagabbra esett A szavazó választása arra a pártra esik, akiben jobban bízik.


Lezárva 7K: 2010. augusztus 7., 11:06
WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)