Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Egyeztetés szó jelentése

egyeztetés (főnév)

Összehasonlítás; két vagy több dolog összevetése; annak megvizsgálása, hogy egyeznek-e.

Az egyeztetés után kiderült, hogy a kézirat mindenben egyezett a nyomdai kiadvánnyal. Egyeztetés nélkül nem küldhetjük ki az új árakat.


Eredet [egyeztetés < egyeztet + -és (főnévképző)]


További részletezés

1. Érdekek összehangolása; két vagy több személy békítése, egyezség létrehozása köztük; arra törekvés, hogy egyezzenek meg; különböző tevékenységek, érdekek elrendezése oly módon, hogy hasznosan kiegészítsék s ne gátolják egymást, ne ütközzenek.

Sokkal gyorsabban haladt az építkezésen mindegyik építő cég munkája a tevékenységeik egyeztetése után. Az egyeztetés után mégis csak együtt maradt a válni készülő házaspár.


2. Logikai összeigazítás; eltérő, de összetartozó dolgok közös célnak megfelelő összehangolása, egymáshoz igazítása.

Az egyeztetés után egységes stílusúak lettek a könyv különböző fejezetei. Az iskolai követelmények egyeztetése is szükséges volt, hogy egyforma feltételek szerint ítéljék meg a felvételizőket.


3. Nyelvészet: Közös eredetűnek tekintés; egy magyar és egy idegen szó rokonságának kimutatása hasonló jelentés, forma, nyelvtani szerep és más szempontok alapján.

Magyar és szanszkrit szavak egyeztetése Kőrösi Csoma Sándornak sikerült először. A finnugor egyeztetések többnyire felületes és hiányos elemzésen alapszanak.


4. Nyelvtan: Egy mondaton belül a szavak ragozásának egymáshoz igazítása nyelvtani szám és személy szerint.

Az egyeztetés miatt a felsorolt egyes számú alanyokhoz is csak egyes számú ige tartozhat. A szavak egyeztetése könnyen érthetővé teszi a mondatot. A hibás egyeztetés miatt műveletlennek tekinthetnek azok, akikkel beszélünk.


A cselekvést kifejező mondatokban az ige toldalékát nyelvtani szám szerint illesztjük az alany(ok) számához. Az ige ragozását nem az alany darabszámával egyeztetjük, hanem az alany toldalékával:

egyes számú alanyhoz egyes számú ige tartozik
több felsorolt egyes számú alanyhoz is egyes számú ige tartozik
többes számú alanyhoz többes számú ige tartozik

Például HELYES MONDATOK: Apa bevásárolt. Jancsi és Juliska az erdőben sétál. A hét törpe elindult dolgozni. A gyerekek az erdőben sétálnak. Jánosék barkácsolnak.


HELYTELEN az a mondat, amiben a toldalékok nem azonos számot fejeznek ki:

Például HIBÁS MONDATOK: Apa bevásároltak. Jancsi és Juliska az erdőben sétálnak. A hét törpe elindultak dolgozni. A gyerekek az erdőben sétál. Jánosék barkácsol. EZEK HELYTELENEK!


Az azonosságot kifejező mondatban a nevek számát egymással és az ige nyelvtani számával is egyeztetjük.

Például HELYES MONDATOK: Az új autó gyors. A három virág szép volt. A virágok szépek voltak. Apa és anya is tanár.

HELYTELEN az a mondat, amiben a főnévi kifejezések, főnevek nem azonos számot fejeznek ki:

Például HIBÁS MONDATOK: A fiam nagyon erősek. A három virág szépek! A gyerekek vidám. Apa és anya dolgozók. A vonat csak Győr, Csorna és Kapuvár állomásokon áll meg. (Csak egy állomás van mindegyik városban!) EZEK HELYTELENEK!


A névmás és az ezzel helyettesített név (főnévi kifejezés) számának illenie kell egymáshoz és az ige nyelvtani számához.

Például: Ezek az áruk érkeztek ma. Azok a polcok üresen állnak. Ő még kisgyerek.


Lezárva 7K: 2012. június 15., 19:01
WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)