Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

De szó jelentése

de (kötőszó)

De.jpg

Állításokat kapcsol össze; bevezet egy gondolatot, ami nincs teljes egyetértésben a korábban közöltekkel.

Kicsi, de erős. Elállt az eső, de addigra este lett. Ettem már spenótot, de nem ízlett.


Eredet [de < ómagyar: de < ősmagyar: ge (de) < sumér: ga (valójában, vele szemben)]


További részletezés

1. Két ellentmondó állítást kapcsol össze, ahol a második állítás bizonyos módon ellentétes az elsővel.

Használt az autóm, de jól működik. Én is pihennék egyet, de sietnem kell.


2. Kissé eltérő állításokat kapcsol össze, ahol a második állítás pontosítja az elsőt; bevezet egy állítást, ami még többet közöl, mint a korábbiak; hanem.

Nem elég tanulni, de tudni kell! Nem volt tündérszép, de megfelelt a közízlésnek. Nemcsak főzött, de még fel is takarított.


3. Fokozást fejez ki; sőt.

Nem beszélgetett, de még csak meg se szólalt. Jól sikerült a vacsora, de milyen jól!


4. Érzelmi töltésű ellenvetést, reagálást vezet be; más véleményt, ellenszegülést, kifogást vezet be.

Igen, de én másképp tudtam! De miért?! Tudom, hogy úgy kéne, de nincs kedvem hozzá! Mennék, de nem érek rá!


5. Ennek ellenére; egy tiltástól vagy eltérő szándéktól függetlenül.

A lányt nem engedték el a bálba, de titokban elment. Nagyon vigyáztam az egészségemre, de megfáztam.


6. Új témát vezet be; a fentiektől eltérve.

De most essen szó az időjárásról. De mielőtt folytatnánk, hallgassunk zenét.


7. Éppen ellenkezőleg; igen (tagadást kifejező kérdésre válaszolva).

– Nem láttad?
De.

– Még mindig nem jött?
De, már megjött.


8. Népies: Idézetet vezet be; ellentétes állítás előtt áll.

Azt ígérte, hogy de eljön. A lány is bevallotta, hogy de nagyon szereti a fiút.


Nyelvtani adatok

Csak a Reklámmentes WikiSzótár.hu előfizetői számára használható funkció. Bejelentkezés >>>


Kifejezések

Nem …, de … – (nem …, hanem …)


Nemcsak …, de … is – (nemcsak …, hanem … is).de (határozószó)

1. Annyira nagyon; meglepően nagy mértékben.

De sok alma termett! De elfáradtam!


2. Meglepetést, erős érzést fejez ki.

De hát ki hozhatta ezt? De miért pont most?


3. Hangsúlyozást jelez; mondanivalót nyomatékosít, fokoz.

De kedves tőled! De jókedvem van! Hű, de fürge vagy! Kaptam elég fizetést, de kaptam ám!


4. Népies: Még csak annyit sem.

Nem adott az de egy fillért sem. Nem mondott de csak egy szót sem.

Eredet [de < ómagyar: beh (bő, nagyon)]-de (főnévképző)

Lásd: -da, -de (főnévképző)de-, dez- (melléknévi előtag)

Mentessé tesz a jelzett dologtól.

deformál (formáját megszünteti), degradál (leront), dezinformál (félretájékoztat)
Az üzenetet máris dekódoljuk. A cég decentralizálásra törekszik.


Eredet [de- < latin: de- (le, el)]


Lezárva 7K: 2014. július 24., 00:28
WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)