Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Bolsevik szó jelentése

bolsevik (főnév)

Bolsevik.jpg

1. Történelmi: Szovjet kommunista személy, aki tagja a Szovjetunió Kommunista Pártjának, az akkori állampártnak.

A bolsevik fő tulajdonsága, hogy vakon követi a Párt irányvonalát. Egy bolsevik a kommunizmus feltétlen híve.


2. Történelmi: Lenint követő személy, aki az Oroszországi Szociáldemokrata Munkáspárt 1903. évi kongresszusától kezdve a párt szakadása után Lenin elveit vallja, hozzá csatlakozott, és vele együtt később megalapítja a Szovjetunió Kommunista Pártját.

A bolsevikok kezdetben kisebbségben voltak. Az 1903-as kongresszuson a pártlap (a Szikra, oroszul: Iszkra) szerkesztőségi tagjának megszavazásán több bolsevik szavazott a saját jelöltjére, mint mensevik. A gyár dolgozóinak egy bolsevik szónokolt.


3. Kommunista személy, aki a marxista-leninista kommunizmus nézeteit vallja, és annak hatalmáért küzd.

Egy bolsevik lehet akár pártonkívüli is. 1989 előtt Magyarországon is élt sok bolsevik.


Eredet [bolsevik < orosz: bolsevik (kommunista személy) < bolsinsztvo (többségi) < bolse (több)]


Megjegyzés az eredethez: Az elnevezés egyetlen szavazás eredményéből származik, amikor arról szavaztak, ki kerüljön a párt lapjának szerkesztőségébe. Később a kisebbségben lévő kommunisták a többség látszatának keltésére használták.bolsevik (melléknév)

1. Kommunista (személy, csoport), aki Lenin és Sztálin elveit követte.

A gyár bolsevik vezetése vakon végrehajtotta a pártvezetés utasításait. A bolsevik párt az egész társadalomban mindenütt jelen volt. A bolsevik ember jellemzője a kommunista propaganda szerint a hűség és bátorság.


2. Kommunistára jellemző, vele kapcsolatos (magatartás, megnyilatkozás, tett), tőle származó (dolog).

A bolsevik szemlélet nem tűrte az ellentmondást. A bolsevik propaganda az egész nép érdekeiről beszélt.


Lezárva 7K: 2011. április 20., 12:11
WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)