Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Boldog szó jelentése

boldog (melléknév)

Boldog.jpg

Lelkileg megelégedett, örömteli (személy, csoport), aki sikeresen halad a célja felé, és eredményeket ér el, emiatt tartós örömöt érez.

A boldog házasság titka a házasfelek közös céljának megvalósításában rejlik. A boldog élet nem az élvezetek hajszolását jelenti.


Eredet [boldog < ómagyar: boldog < ősmagyar: boja, pulu (gazdag, bőséges) < dravida: polidal (bőséges, kiváló) < poli (sok)]


További részletezés

1. Örömteli személyre jellemző (arckifejezés, megnyilvánulás).

A fiú boldog mosollyal ment aludni, hiszen ma találkozott a szeretett lánnyal. A mérnök boldog szavakkal újságolta a feleségének, hogy elfogadták a tervét.


2. Derűs örömmel eltöltő (érzés, tevékenység, közösség). A megnyugtató biztonság érzését adó.

A boldog család mindannyiunk vágya. A boldog párkapcsolat titka a bizalom a másikban.


3. Vallási: A mennyekbe jutottnak nyilvánított (elhunyt személy) a római katolikus egyház szerint. Biztosan az Isten színe elé jutott (személy), akiről ezt a hitbeli elismerést egy szertartás keretén belül kihirdetik. Erre az alapot az elhunyt személy vallási és erkölcsi kiválósága, illetve érdemei adják.

A boldog papot lehet, hogy később szentté fogják avatni, mert olyan sok jót tett. A boldog elhunyt nevét a hívők beveszik az imájukba.


4. Vallási: Magas szintű szellemi életet elérő (személy), aki elérte a híveknek nyújtott szellemi szintet a vallás eszközeivel. Ilyen személyre jellemző (állapot, dolog).

A boldog emberek azok, akik megismerhetik az igazságot. Az imádkozó pap boldog nyugalomban élte napjait.


Nyelvtani adatok

Csak a Reklámmentes WikiSzótár.hu előfizetői számára használható funkció. Bejelentkezés >>>

Kifejezések

Boldog állapotban van – (másállapotban, áldott állapotban levő nő).


Bot boldogabb végével üti meg – (a bot vastagabb végével üti meg).


Boldog emlékű/emlékezetű – (elhunyt személy, aki hozzánk közel állt, akiről szeretettel, tisztelettel beszélünk).Boldog (tulajdonnév, földrajzi név)

Község Heves megyében 3100 lakossal (2010-es adatok).

Hatvan szomszédságában, a várostól délre fekszik Boldog. Boldogra csak gépkocsival lehet eljutni.


Lezárva 7K: 2011. április 18., 18:23
WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)