Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Beható szó jelentése

beható (melléknév)

Alapos.jpg

1. A szükséges gondossággal végzett (tevékenység, teljesítés), amely ügyel az apróbb részletekre is, és nem hagy ki egyetlen olyan részt sem, amely a megfelelő minőségű végrehajtáshoz vagy kezeléshez kell. Alapos és módszeres.

A diák a tananyag beható tanulmányozásával készül fel a vizsgára. A bizottság a kérdés beható megvitatása után hozta meg a döntést.


2. Régies: Belső helyre nyomuló (személy, erő, tényező), amely elég nagy ahhoz, hogy akadályt vagy ellenállást leküzdjön.

A városba beható ellenség feldúl mindent. A falon át beható robbanás nagy pusztítást okoz.


3. Régies: Másra befolyást gyakorló (személy, gondolat, hatás), amelynek elég ereje, tekintélye van hozzá.

A diákokra beható tanár tanácsát megfogadják. Az emberek gondolkodására beható eszmék gyorsan elterjednek az interneten.


4. Régies, nyelvtan: Belső irányba mozdulást jelentő (toldalék).

Beható rag például: -ba, -be; mint: házba, kertbe. A beható ragok a „hová” kérdésre válaszolnak.


Eredet [beható < be- (igekötő) + hat (ige) + -ó (melléknévképző)]

Figyelem! A szó összes jelentésének leírását, ami még 4 szót tartalmaz, az előfizetéses WikiSzótár.hu-ban érheted el.

 WikiSzótár.hu előfizetés

WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)