Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Barátság szó jelentése

barátság (főnév)

Friend.jpg

Kölcsönös bizalmon alapuló viszony két vagy több személy között, amelyre jellemző a szeretetteljes ragaszkodás és kölcsönös tisztelet.

A két férfit szoros barátság köti össze gyerekkoruk óta. Bár más munkahelyre kerültek, barátságuk mégis fennmaradt.


Eredet [barátság < barát + -ság (főnévképző)]


További részletezés

1. Laza jó kapcsolat két vagy több személy között, amelyből hiányzik a megértő, bizalmas jelleg, és inkább a közös szórakozással, gyakran csínytevéssel jár együtt; cimboraság, pajtásság.

A fiúk közti barátság egy haveri kört jelent. A régi osztálytársak barátságát a közös csínyek emléke tartja össze.


2. Egymást segítő, támogató kapcsolat két vagy több személy közötti rokonszenv alapján.

A kollégáimmal jó barátságban vagyok. Igyekszünk barátságot kiépíteni a környező országokkal.


3. Átvitt értelemben: Különneműek párkapcsolata; köztük levő szeretetteljes, bizalmas nemi viszony.

A két szerelmes barátsága fiatalkorukban kezdődött. A hosszan tartó házasság barátságra épül.


4. Átvitt értelemben: Rokonszenvező jóakarat, amely megnyilvánul két vagy több személy között; ebből fakadó cselekedet.

A jó vezető barátsággal viszonyul a beosztottakhoz. A csapat tagjai között érzékelhető a barátság.


5. Átvitt értelemben: Együttérző jóakarat, amely megnyilvánul két személy között; jószívűség; ebből fakadó cselekedet.

A pártfogó barátsága sokat jelent a támogatottnak. A pártfogolt megköszöni a kapott barátságot.


6. Más kedvelése; egy másik élőlény, tárgy iránt megnyilvánuló vonzalom.

A juhásznak sokat jelent kutyája barátsága. A lány macskák iránti barátsága gyerekkorában kezdődött. A gyűjtő régi érmékhez fűződő barátsága már sok pénzébe került neki.


Nyelvtani adatok

Csak a Reklámmentes WikiSzótár.hu előfizetői számára használható funkció. Bejelentkezés >>>

Kifejezések

Barátságába férkőzik – (valódi romboló szándékát leplezve eléri, hogy egy személy a bizalmába fogadja).


Barátságot köt vele – (szoros, bizalmas viszonyt hoz létre vele).


Kutya-macska barátság – (kényszerítő körülmények miatt egymásra utalt személyek zaklatott, gyakori veszekedéssel eltöltött, gyakran megszakított együttélése vagy együttműködése).


Megköti a barátságot vele – (egy személlyel szoros, bizalmi viszonyba kerül).


Lezárva 7K: 2014. augusztus 23., 10:36
WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)