Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Barát szó jelentése

barát (főnév)

Friendly.jpg

Bizalmas személy, akivel szoros kapcsolatban vagyunk. Az ilyen személlyel gyakori vagy tartós közös tevékenység során kölcsönös megértés, bizalom, ragaszkodás és szeretet alakul ki. A barát lehet férfi és nő is, aki nem rokon vagy családtag, és nem testi vonzalom, szerelem vagy annak szándéka köti össze velünk.

A katonatárs gyakran egyben barát is. A két barát régóta együtt van. Az igazi barátra mindig számíthat az ember: még a legnagyobb bajban is.


Eredet [barát < ómagyar: barát < ősmagyar: barát < sumér: bar-atu (barát, „testvérként viselkedő”) < bar (testvér) + tu (tesz)]


További részletezés

1. Jóakaratú ember; segítő szándékú személy vagy közösség.

A jó kollégák egyben barátok is. Aki nem barátja a másiknak, az közömbös iránta.


2. Átvitt értelemben: Nő szeretője, kedvese, akivel partnerkapcsolata van.

A gimnazista lány barátja lett a főiskolás fiú. A nő barátja nagyon megbízható és kedves férfi.


3. Átvitt értelemben: Vonzalmat mutató személy, aki egy ügy, élőlény, tevékenység kedvelője, híve.

A cukrász a sütemények nagy barátja. Az állatorvos a kutyák barátja.


4. Átvitt értelemben: Alacsonyabb rangú személy; bizalmaskodó, leereszkedő, lekicsinylő vagy megrovó megszólításként használva.

Hogy van, fiatal barátom? Barátom, ezt nem jól csináltad!


5. Átvitt értelemben: Egyenrangú személy; csodálkozás, meglepetés kifejezésekor használva.

Barátom, milyen jó idő lett! Barátom, ezt azért nem hittem volna!


6. Átvitt értelemben: Fontos tárgy; hasznos támasz, segítő eszköz; segítőtárs.

Egy jó könyv a legjobb barát. A katonának azt tanítják, hogy a legjobb barátja a fegyvere.


7. Vallási, katolikus: Férfi szerzetes, aki szigorú szabályok szerint él egy vallási közösségben.

A ferences barát hittanórát tart az iskolában. A barátok kolostorban élnek.


Nyelvtani adatok

Csak a Reklámmentes WikiSzótár.hu előfizetői számára használható funkció. Bejelentkezés >>>

Kifejezések

Atyai barát – (a másiktól idősebb, vele szeretettel bánó, neki tanáccsal szolgáló bizalmas személy).


Fehér barát – (Vallási: világos csuhát hordó szerzetes, szemben a fekete, szürke vagy más színű csuhát hordó szerzetessel).


Fekete barát – (Vallási: bencés szerzetes, szemben a más színű csuhát viselő szerzetessel).


Nem barátja neki – (a.) nem szívesen él vele; b.) nem szívesen használja).


Néma barát – (Népies, vallási: a hangos beszédről fogadalomból lemondó szerzetes).


Pertu/te-tu barátok – (egymással tegeződő emberek).


Szürke barát – (Régies, vallási: ferencesrendi szerzetes).


Tarka barát – (Népies, vallási: cisztercita szerzetes).


Testi-lelki (jó) barát – (nagyon jó, hűséges, odaadó bizalmas személy).


Vérré vált benne, mint barátban a lencse – (Népies: étel, ital nagyon ízlett neki).


Vörös barát – (Történelmi, vallási: templomos szerzetes).-barát (melléknévképző)

1. Az említett dolog számára kedvező, kényelmes.

A felhasználóbarát programokat szeretik legjobban az emberek. Ez az új gépkocsi igazán emberbarát.


2. Az említett dolog számára nem ártó, összefér vele.

Környezetbarát anyagok használatával a természetet is védjük. Új bőrbarát szövetet fejlesztettek ki. A szövetbarát ékszertől nem gyullad be a fülem.


Lezárva 7K: 2011. március 26., 16:09
WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)