Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Ban szó jelentése

-ban, -ben (határozórag)

Cardboard.jpg

Zárt egységen, téren belül történő cselekvést, történést, fennálló állapotot, helyzetet jelez.

A dobozban játszanak a gyerekek. Egy vázában van a virág.


Eredet: [-ban, -ben < ómagyar: -ban, -ben < dravida: agam (belső rész; -ban); idam (hely; -ban)]


További részletezés

1. Az említett év, időpont vagy korszak idején.

hatvanban, évszázadban

Hatvanötben érettségiztem.


2. Az említett időpont, időszak, esemény alatt.

órában, jelenben

A tűzvészben sok ház odalett. Ebben a hónapban nem sokat tudtam biciklizni.


3. Az említett helyen, területen.

belvárosban, pincében

Amikor Amerikába repültünk, Amszterdamban szálltunk át.


4. Az említett dolog kerületén, felületén belül.

konyhában, vízben

A gyerekek az udvarban játszottak, amikor megérkeztem.


5. Az említett eseményen, annak színhelyén.

bálban, menyegzőben

A falu összes lakója a mulatságban van.


6. Az említett dolog, írásmű, kommunikáció keretein belül.

könyvben, levélben

Még nem tudom, mi van a javaslatban.


7. Az említett dolog, érzékelési képesség hatókörén belül

lőtávolban, képben

Már látótávolságban voltunk, de még nem vettek észre.


8. Az említett területen, vagy feladattal foglalkozva.

vezetésben, tudományban

Nem akartam az életemet a gépiparban eltölteni, ezért elmentem máshová dolgozni.


9. Az említett jellemzőjű csoportként.

hármasban, kalákában

Kettesben jártuk az utcákat, amíg meg nem találtuk az éttermet.


10. Az említett minőséggel; az említett dologként; mint; gyanánt.

ügyeletben; napszámban

Zálogban van az órája.


11. Az említett dolog részeként.

családban, csapatban van

Nem szeretnék újra a hadseregben tevékenykedni.


12. Az említett ember személyiségjegyei, jellemzői között

barátjában, férjében

Mindig is magában kereste a hibát.


13. Az említett ok miatt.

ijedtében, pénz szűkében, haragjában

Láttam embert, aki örömében elsírta magát.


14. Az említett mértékig.

felerészben, száz százalékban

Akkor tudsz valamit megtanulni, ha teljes egészében érted.


15. Az említett módon.

hamarjában, röptében

Sorjában megoldottak minden feladatot.


16. Az említett formával; az említett formát, eljárást használva.

cseppekben, kazalban

Hegyekben állt előtte a sok papír. Napozni csak kis adagokban szabad.


17. Az említett állapotot, helyzetet, eredményt elérve; közepette; az említett körülmények, állapotok között.

virágban, bőségben

Ha szegénységben akarod tölteni az életedet, csak hidd el, hogy nem játszhatsz.


18. Az említett célt, tevékenységet megvalósítva.

munkában, vendégségben

Látogatóban jártunk a szülőknél.


19. Az említett dolgot magára véve, testén viselve.

kabátban, köntösben

Szeretek papucsban lenni, amikor otthon vagyok.


20. Az említett dolog használatával.

levélben, írásban, képekben

Élőszóban tárgyalunk a leggyakrabban.


21. Az említett dolgot, tevékenységet, jellemzőt tekintve; azt illetően.

színvonalban, tudásban, lényegében

Szeretném szorgalomban utolérni a feleségemet.


22. Az említett dolog, szempont szerint, azt figyelembe véve; alapján.

tekintetében, alapjában

A szabályok értelmében nem mehet ki a labda.


23. Jelzi, hogy az említett folyamat éppen zajlik.

kiveszőben, javulóban

Az eső már megszűnőben van, de a szél még nagyon fúj.


24. Az említett jellemző érvényes rá, az állapotára.

divatban van, békében él

Az ember, ha nem bántanák, nyugalomban tölthetné az életét.


25. Az említett jellemző mennyiségét vagy arányát tekintve.

hosszában, arányában

Méretében sokáig nem múlták felül az Eiffel tornyot.


26. Az említett tárgy, tevékenység terén, azzal kapcsolatosan.

munkában, evésben

Programozásban még nem vagyok elég tájékozott.


27. Az említett testrész felületén.

fülében, karjában

A hajában virágszálat viselt, amikor először láttam.


28. Az említett viszony, kapcsolat vagy tevékenység közepett.

ban, haragban, szeretetben

Jó barátságban vannak. A fiam a hajózásban járatos.


29. Rámutat, hogy ki vagy mi okoz, vagy irányít valamit.

markában, kötelékében

Kezében tartja az egész céget.


30. Az említett eredménnyel.

döntetlenben, kevésben

Százban alkudtunk meg.


31. Az említett dologként; gyanánt.

munkabérben, ellátmányban

A napszámban kapta az ebédjét és a szállását is.


32. Minden más nélkül; csak (önmaga, egymaga stb. szavakkal).

önmagában

Egymagában az erővel nem sokra lehet menni, ész is kell.


33. Az említett körülmények, állapotok között.

fogságban, lendületben

Komolyabban viselkednek az emberek, amikor szolgálatban vannak.


34. Jelzi, hogy betölti a feladatát, posztját; irányít, érvényes, hatályos (irányítás esetén).

hatályban, érvényben van

Amíg ez a vezetőség hivatalban van, addig nem változtatnak.


35. Az említett jellemzőjű kapcsolat, viszony közepette.

ban, haragban

Jó barátságban vagyok a szomszédaimmal.

WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)