Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Az szó jelentése

az (névelő)

Az.jpg

Rámutat egy bizonyos dologra vagy személyre; jelzi, hogy melyik konkrét személyről vagy dologról van szó.

Az ajtó nyitva maradt. Az előérzetem nem csal. Az én anyám főz a legjobban.


Eredet [az < ómagyar: az < ősmagyar: ojsz (az) < dravida: ad, adu (az)]


További részletezés

1. Jelzi, hogy egy általános csoportból egy bizonyos személyről vagy dologról szólunk; több közül rámutat egy dologra vagy személyre, amelyikről szó van, különösen ha távolinak tekintjük.

Az ajtó melletti fal készen van. Elérkezett az este. Abban az utcában lakunk. Az üres poharat kérem.


2. Szóban forgó dolgok összességét jelzi; összes, minden egyes (többes számú szavak előtt).

Mellőzd az erőfeszítéseket! Gyűjtsd össze az ötletes megoldásokat!


3. Jelzi, hogy egy utána említett dolog, személy kiemelkedően jó, fontos.

Ez aztán az erő! Ez ám az ötlet! Tudom, hogy ő az!


4. Egy utána említett dolog, személy mint csoport, fajta.

Az őz erdőkben honos. Az oroszlán nappali vadász. Az indián sátorban él.


5. Annyi mint; egyenlő.

Egy zsák az fél mázsa. Kétszer kettő az négy.


6. Eme bizonyos személy, dolog; ezen itt lévő; a mostani; a legutóbbi.

Az ajtó kinyitása tilos! Az építési terület lezárva! Nem aludtam sokat az éjjel.


7. Nyelvtani: Névelő; jelzi egy pontosított főneves kifejezés kezdetét.

az üres ház; az egyetlen élő mohácsi hős; az én drága kislányomaz (névmás, főnév)

Egy személy vagy dolog neve, leírása, megnevezése helyett áll, amit a beszéd során azonosítunk.

Meghallgattunk egy koncertet, az volt a legjobb program a héten. Az ott pont jó lesz nekem. Az kimehet, aki már elkészült.


További részletezés

1. Egy személy vagy dolog teljes nevét, megnevezését, leírását helyettesíti; ama szóban forgó személy vagy dolog.

A labda Pistié. – Az Pistié.

Egy sárga színű, üres kisteherautó áll mellettük. – Az áll mellettük.


2. Több közül egy meghatározott távolabbi dologra mutat rá.

Nekem nem ez tetszik, hanem az! Ez is jó, de az még jobb.


3. Egy később következő dolgot, szócsoportot vezet be vagy helyettesít; eme itt következő; ezen bizonyos.

Az nagy baj, hogy lassan haladunk. Hogy késünk egy kicsit, az nem lehetetlen. Az iránt érdeklődünk, hogy miben vagy sikeres?


4. Bármely dolog; valamit helyettesít, amiről nem tudjuk vagy nem fontos, hogy micsoda.

Volt még ez meg az szétszórva a padlón, így óvatosan kellett lépkednie. Kérdezett ezt-azt, majd távozott.


5. Eme következő; ami most lesz hallható, olvasható:

A legjobb, amit tehetsz az, hogy fejlődsz. Én a helyedben azt mondanám: csináljuk.


6. Egy bizonyos személy vagy dolog, amelyikről előtte szó volt, amelyikre gondoltak vagy amelyikre mutattak; már említett dologra mutat rá; egy említett dolgot helyettesít.

A művész sok mindent tanult külföldön, az lesz a mai előadás tárgya. Sakkozzunk: az jó játék!


7. A szóban forgó dolgot hangsúlyozza.

A bivaly, az nagyon erős. A munka, az nem tetszik neki.


8. Egy bizonyos szóban forgó személy; ő.

Nem ért az semmihez. Tud az már mindent!


9. Hasonlóságot jelez; ugyanolyan, mint.

Ez a gyerek tisztára az apja. Arcra teljesen az anyja.


10. Azonosságot jelez; ugyanolyan (személy vagy dolog); ugyanaz.

Már nem az, aki régen volt. A mai ebéd is legyen pont az, amit a múltkor főztél.


11. Egyetértést fejez ki; valóban igaz; igen.

– Hideg van.
Az!

– Éhes vagy?
Az.


12. Ismeretlen személy vagy dolog nevét helyettesíti, akiről, amiről nem tudjuk vagy nem fontos, hogy kicsoda, micsoda.

Nem tudom, ki lehet az. Mi az odaát? Melyiktek az, aki ráér?


13. Rámutat egy dologra, személyre, ami megjelent, észrevehető lett stb. különösen olyan esetben, ha távolinak tekintjük.

Igen, azt kerestük! Az a helyes eredmény.-az (igeképző)

Lásd: -z, -az, -ez, -oz, -öz (igeképző)

WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)