Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Anyag szó jelentése

anyag, anyagok, anyaga (főnév)

Ground2.jpg

Szilárd tömeg, amiből egy kézzelfogható tárgy felépül. Egy teret kitöltő, érzékelhető tömeggel rendelkező részecskék összessége.

Az asztal anyaga fa és fém. A munkás az anyagot lapátolja arrébb. A víz és levegő anyaga változtatja az alakját.


Eredet [anyag < anya + -(a)g (főnévképző)]
Megjegyzés: A latin: materia (anyag) és mater (anya) téves rokonítása alapján képzett szó. Lásd még: matéria


További részletezés

1. Felhasználható készlet; feldolgozható nyers áru, amelyből más végterméket állítanak elő.

A gyártási anyagot teherautóval hozzák az üzembe. A gépgyárban fogyó anyag az acél.


2. Ruhaszövet, amiből egy szabó vagy varrónő öltözéket készít.

A bársonyanyag nagyon kellemes tapintású. A kabátbélés anyaga tiszta selyem.


3. Összegyűjtött tárgyak; gyűjteményt, készletet alkotó egyes alkotások összessége; azok a műtárgyak (festmények, szobrok, tárgyak), amiket egy kiállítás bemutat.

A könyvtár anyaga több tízezer kötetet tesz ki. A kiállítás anyaga felöleli az egész egyiptomi fazekasságot.


4. Átvitt értelemben: Felhasználható emberek; rendelkezésre álló emberi erőforrások.

A beiratkozó anyag évről évre egyre gyengébb. A sorozáskor jó anyag érkezett a csapathoz.


5. Átvitt értelemben: Felhasználható adatok; alapul szolgáló tények, írott gondolatok, elképzelések, amelyeket egy tantárgy, írásmű, beszéd vagy előadás tárgyal.

Az író előadásának anyagát gyerekkori olvasmányaiból vette. A költő verseinek anyaga saját átélt szerelme volt.


6. Átvitt értelemben: Egy tudomány, elmélet leírása. Egy kinyomtatott könyv, rögzített előadás, megírt jegyzet, írás, ami megtestesíti egy tárgy, tudomány leírását, elméletét.

A haladó matematika anyagai nehéz olvasmányok. A mai reklámozás olyan gyorsan fejlődik, hogy szinte még meg sem írták az anyagait, máris jobb megoldást dolgoznak ki.


7. Átvitt értelemben: Fő téma és az ehhez kapcsolódó egyéb adatok, részletek.

A tanítási óra anyagát megbeszéltük, aztán sokáig gyakoroltuk. A vita anyaga az idei bevételi célkitűzés.


8. Átvitt értelemben: Testre és tudatra ható szer; főleg az érzékszerveket és az öntudatot tompító készítmény (például ópium, kokain, hasis), amely rövid kellemes érzést, majd tartós károsodásokat okoz; drog.

Az anyag terjesztése törvényellenes. Az anyag nem csak gyengíti a szervezetet, hanem egyes szervek működését is károsítja: például májét, szívét, veséét.


9. Fizika: Összesűrűsödött vagy megszilárdult energia; egymással (viszonylag) stabil kapcsolatban lévő energiarészecskék sajátos tulajdonságú csoportja, amely megkülönböztethető más ilyen tömegektől.

A teret különféle anyagok töltik ki. A fizika foglalkozik az anyagok egymásra hatásával.


10. Filozófia: A valóság állandóan fennmaradó része, amely kitölt egy teret a fizikai világban – szemben a tudatosság szellemi létével.

A tudomány foglalkozik az anyagok egymásra hatásával, a vallás pedig önmagunk megismerésével. Az emberek közül néhányan az ókorban azt gondolták, hogy az anyag önmagától létezik.


Nyelvtani adatok

Csak a Reklámmentes WikiSzótár.hu előfizetői számára használható funkció. Bejelentkezés >>>

Kifejezések

Az anyag és az energia megmaradásának elve – (Tudományos, fizika, kémia: fizikai és kémiai tétel, amely szerint a világegyetemben levő anyag, illetve energia mennyisége a különféle folyamatok, átalakulások ellenére is változatlan, azaz nem keletkezik és nem tűnik el).


Fogyó anyag – (Pénzügy: leltári tételként nem kezelt, de a könyvelésben nyilvántartott használati tárgy, tömeg).


Gördülő anyag – (Vasút: vasút sínen mozgó járműveinek /mozdonyoknak, személykocsiknak, teherkocsiknak/ összessége).


Kémiai anyag – (Kémia: a.) egy elem vagy vegyület, amely kölcsönhatásba kerülhet egy vagy több más elemmel, vegyülettel, és ezzel létrejöhet belőlük egy új vegyület; b.) egy új anyag, amely egy vagy több elem, vegyület egymásra hatásának az eredménye).


Nem közönséges anyagból van gyúrva – (nem közönséges, hétköznapi ember).


Nem olyan anyagból gyúrták / Más anyagból van gyúrva – (másféle, különb, jobb ember).


Plasztikus anyag – (Vegyipar: szerves vegyületekből készült műanyag, amely a megmunkálás alatt könnyen formálható, a megmunkálás után pedig megszilárdul).


Összetett anyag – (Kémia: fizikai úton vagy kémiai reakcióval összetevőire bontható vegyület, kristály, oldat, elegy).


Lezárva 7K: 2014. április 30., 10:43

WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)