Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

An szó jelentése

-an, -en (határozórag I.)

1. Az említett számban.

ketten, néhányan, kevesen

Sokan azt gondolják, hogy a dolgok nem tőlük függenek.


2. Az említett mértékben.

erősen, alaposan

Túlságosan sok erőszakot lehet látni mostanság a filmekben.


3. Az említett állapotban.

nevetségesen, csalódottan

Egész télen betegen feküdt. Boldogan éltek mindvégig.


4. Az említett módon.

fürgén, hogyan, sósan, biztosan

Én minden süteményt édesen szeretek és gyorsan befalom.


5. Az említett dologgal jellemezhetően.

holtbiztosan, irtózatosan

Az emberek túlzottan sok cukrot esznek.


6. Az említett nézőpont figyelembevételével.

praktikusan, nőiesen

Politikusan válaszolt a kérdésre, de mégis megnyugtató volt.-an, -en (határozórag II.)

Az említett körülményt nyomósítja.

mostan, emitten, ezen, azon

Ottan nem találtok epret, de itten van még.


Eredet [-an, -en < ómagyar: -an, -en (mutatószó; „maga”) < ön, ten (maga)]-an, -en, -on (melléknévképző)

Az említett jellemzőjű.

éppolyan, egyen, ilyen, vadon, zordon

Olyan öröm érte, hogy a nyakamba ugrott.


Eredet [-an < dravida: -an, -án (névképző)]-an, -en (igeképző)

1. Az említett cselekvés, történés egyszer, rövid ideig történik.

roggyan, huppan

A béka nagyot szökken, amikor meglátja a közelben az embert


2. Az említett hangot bocsátja ki rövid ideig

csattan, rezzen, csörren, böffen, dörren, durran

A toll halkan koppan, amikor leteszem az asztalra.


Eredet [-an, -en < dravida: -en (mond; igeképző)]an-, am- (határozói előtag)

Az említett dolog nincs meg, vagy az ellentéte áll fenn; nem.

anarchia (fejetlenség)
Az analfabéta nem ismeri az ábécét.


Eredet [an- < görög: an (nem, nélkül) < szanszkrit: an (nem)]


Lezárva 7K: 2010. július 14., 22:07
WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)