Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Aljas szó jelentése

aljas (melléknév)

Devil.jpg

Átvitt értelemben: Erkölcsileg értéktelen (személy, csoport), aki minden rosszra kapható, megvetésre méltó; romboló céljai megvalósításában minden józan és erkölcsi szempontot elvet, és eszközeiben sem válogat; hitvány, gyalázatos.

Egy aljas emberrel nem tanácsos együvé tartozni. Egy aljas alakban nem lehet megbízni.


Eredet [aljas < alj + -as (melléknévképző)]
Lásd még: kaján


További részletezés

1. Átvitt értelemben: Erkölcsileg értéktelen emberre jellemző (tett, viselkedés, megnyilatkozás).

Az aljas beszédre nem érdemes odafigyelni. Az áruló az aljas tette után öngyilkos lett.


2. Tájszó: Üledéket tartalmazó (folyadék), amely alul sűrű részt tartalmaz; zaccos.

Az aljas kávét már nem érdemes meginni. Az aljas bor már letisztult, és a letisztult rész átkerül egy másik hordóba.


3. Tájszó: Sok szemetet tartalmazó (gabona).

Az asszony kiszórja a baromfi elé az aljas búzát. A tyúkok örülnek az aljas gabonaszemeknek.


4. Tájszó, régies: Mélyen fekvő (terület).

Az aljas völgyből egy kanyargós út vezet fel a hegyre. Az aljas folyómeder választja ketté a hegygerincet.


5. Régies, átvitt értelemben: Jó ízlést sértő (megnyilatkozás, cselekvés), ami az illendő szemérmet, erkölcsi érzéket bántja; illetlen, szemérmetlen, trágár.

A katona aljas tréfáján csak a bajtársai mulattak. Az aljas viccelődésen zavartan elpirultak a magukat kényelmetlenül érző lányok.


6. Régies, átvitt értelemben: Szegény, alsó néprétegben élő, hátrányos anyagi és kulturális helyzetű (személy, csoport).

Az aljas cselédek másoknál szolgálnak. Az aljas napszámosok a jómódú gazdához szegődnek.


7. Régies, átvitt értelemben: Alacsony színvonalú; az átlagos mértéket el nem érő.

A szöveg aljas stílusa miatt ezt nem lehet szépirodalomnak tekinteni. A civilizáció aljas lépcsőjén élő közösség nem tud védekezni a járványok ellen.aljas (főnév)

1. Átvitt értelemben: Erkölcsileg értéktelen ember, aki minden rosszra kapható, megvetésre méltó.

Egy aljassal nem tanácsos együvé tartozni. Egy aljasban nem lehet megbízni.


2. Régies, átvitt értelemben: Hitvány tett; erkölcstelen, romboló cselekedet.

A mosolygós, kedves emberről nem gondolják, hogy aljast tesz. Egy aljas eredménye csak romboló lehet.


Lezárva 7K: 2014. április 29., 13:12

WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)