Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Akceptál szó jelentése

akceptál (ige)

1. Tényként elismer; igazodik hozzá; nem von kétségbe egy állítást.

A vitában vesztes fél végül akceptálja a másik érveit. A beosztottak akceptálják a főnök utasításait.


2. Értéknek elfogad; értéke szerint becsül egy személyt, dolgot.

A jó vezető akceptálja a beosztottak igyekezetét. A tanár az adott osztályzatban akceptálja a tanuló szorgalmát.


3. Közösségbe befogad egy személyt; tagként elismer.

A párt vezetősége akceptálja a tagságra jelentkezőt. A klubban két támogató ajánlásával akceptálhatnak egy új tagot.


4. Régies, elavult: Átvesz és sajátjaként megtart; nem utasít vissza egy felkínált vagy ajándékul szánt tárgyat; elfogad.

Karácsonykor a családtagok akceptálják az egymásnak vett ajándékokat. A lakodalomban a fiatal pár akceptálja a rokonságtól kapott pénzt.


Eredet [akceptál < latin: acceptare (elfogadni) < accipio (elfogad) < capio (fog)]

Figyelem! A szó összes jelentésének leírását, ami még 4 szót tartalmaz, az előfizetéses WikiSzótár.hu-ban érheted el.

 WikiSzótár.hu előfizetés

WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)