Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Adomány szó jelentése

adomány (főnév)

Adomány.jpg

1. Ajándékba adott érték, amit ellenszolgáltatás nélkül jutalmul, segítségként vagy támogatásként adtak vagy kaptak.

A város új köztéri szobra a helyi nagyvállalat adománya. A városi könyvtár az író örökösétől kapott adományt az író műveiből.


2. Eljuttatott pénzösszeg vagy más anyagi segítség, hozzájárulás jótékony vagy közhasznú céllal, például rászorulók megsegítésére vagy hasznos tevékenység támogatására.

A templomot a hívők adományaiból tartják fenn. A szegények részére adományokat gyűjtenek a jótékonysági rendezvényen.


3. Történelmi: Földbirtok vagy különleges jog, amelyet az uralkodó vagy más hűbérúr ad egy megjutalmazott személynek, közösségnek a neki tett szolgálatért.

A család az adományról okiratot kap a királytól. A város egy új földbirtokot kap adományként a dúsgazdag bárótól.


4. Átvitt értelemben, régies: Természetes érték; vele született testi vagy lelki hasznos tulajdonság: képesség, rátermettség, eszesség, tehetség, szépség.

A feltaláló adományával élve sok hasznos találmánnyal gazdagította a kultúrát. A lány legfeltűnőbb adománya a káprázatos bája.


Eredet [adomány < ad + -o- (kötőhang) + -mány (főnévképző)]

Figyelem! A szó összes jelentésének leírását, ami még 7 szót tartalmaz, az előfizetéses WikiSzótár.hu-ban érheted el.

 WikiSzótár.hu előfizetés

WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)