Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Ad szó jelentése

(Ad vitam aeternam szócikkből átirányítva)

ad (ige)

Adsz.jpg

Azt okozza, hogy neki legyen; egy személy kapjon, birtokoljon, használhassa, elfogyaszthassa; máshoz juttat; továbbít; rendelkezésre bocsát, elérhetővé tesz, használatra átenged.

Nagyi süteményt ad a gyerekeknek. A szülők sokszor adnak támogatást a fiataloknak. A Nap ad nekünk meleget.


Eredet [ad < ómagyar: ad < ősmagyar: had, ud (ad) < dravida: ag, ang, udu, idu, idal (ad)]


További részletezés

1. A testére húz, rak egy ruhadarabot, díszt.

Anya tiszta inget adott a gyerekre. Masnit is ad a hajába.


2. Ajándékként átnyújt egy tárgyat, dolgot.

Apa tortát adott a kislányának. A város segélyt ad a rászorulóknak.


3. Áruba bocsát, értékesít egy állatot, terméket, tárgyat.

A piacon százért adják a libát. A kereskedő nem adja részletre az áruját.


4. Azt okozza, hogy neki legyen; egy személy kapjon, birtokoljon, használhassa, elfogyaszthassa; máshoz juttat; továbbít; rendelkezésre bocsát, elérhetővé tesz, használatra átenged.

Most adják át neki az oklevelet. Máris adja társának a labdát. Vizet adott neki. A cégünk munkagépeket ad az építéshez. Neked is odaadom a könyvet, ha érdekel.


5. Kívülről bejuttat egy felületen belülre.

Az orvos védőoltást ad a gyerekeknek. A vezető gázt ad a motornak.


6. Más számára biztosít, elismer; érzékelhetővé tesz.

A fiú igazat ad barátjának. A gyerek tiszteletet ad a szüleinek.


7. Cserébe vagy ellenszolgáltatásként nyújt; válaszként mond, átnyújt, átenged.

A gazda egy lovat ad a szekérért. Ebben a boltban mindig adnak számlát. A szomszéd is ad segítséget. Ha érted a feleletet, akkor adj nyugtázást.


8. Engedélyez, kiszab, kijelöl; meghatároz egy körülményt, elintéz egy ügyet, dolgot.

A megrendelő egy hetet ad a munkára. A király kegyelmet ad az elítéltnek.


9. Fontosnak tekint, jelentőséget tulajdonít neki, hallgat rá.

A csinos lány ad a szépségére. A barátom mindig ad a szavamra.


10. Hozzákapcsol; hozzátesz, hozzákever; egy meglévő egészhez további részeket kapcsol, tesz.

Az asszony tejet ad a kalács tésztájához. Egy jó cél értelmet ad az életnek. A jó motorkerékpár példát ad a gyorsaságról. A festő hígítót ad a zománcfestékhez.


11. Kijelöl egy feladatra; egy dologgal, üggyel megbíz.

A főnök munkát ad a beosztottaknak. Az anya feladatot ad a gyereknek. A vezér irányt ad a csapatnak.


12. Párbeszédet lehetővé tesz egy személlyel.

Kérem, adja a boltvezetőt. Adom az igazgató urat.


13. Gondolatot máshoz eljuttat, bizonyos formában kifejez.

A szakértő írásba adja a véleményét. A vezető a beosztott értésére adja a helyzetet. A faluban szájról szájra adják a hírt.


14. Nyújt, átnyújt egy bizonyos célból.

Az emberek kezet adnak egymásnak üdvözléskor. A segéd átadja a kalapácsot a mesternek.


15. Létrehoz, előállít egy alkotást, terméket; okoz, teremt egy hatást; eredményez egy bizonyos következményt; szolgáltatást nyújt, termelést végez.

A méhek adják a mézet. A fényképezőgépben a lencse jó képet ad. A két folyadék keveréke színes oldatot ad. A parázs adja a meleget.


16. Elfoglaltságot rendez, szervez; rendezvényt tart; műsort szolgáltat.

Gyermekműsort adnak a bohócok. Ma este bált ad a herceg. Délelőtt órát ad a tanárnő.


17. Szándékát, gondolatát kifejezi szavakkal vagy tettel.

A becsületes ember szavát adja arra, amit ígért. A felek kezet adnak a megkötött üzletre.


18. Megváltozott állapotba juttat; más körülményeket hoz létre.

A feljelentő rendőrkézre adja a körözött bűnözőt. Az apa férjhez adja a lányát.


19. Egy intézménybe, csoportba küld, hogy ezután ott tartózkodjon, oda járjon, ott tevékenykedjen.

A szülők iskolába adják a gyereket. A család papnak adja a legkisebb fiút.


20. Sajátos módon viselkedik; egy bizonyos tevékenységet végez.

A hencegő fiú adja a nagyokost. Az egyik játékos adja a bankot.


21. Egy dolog már megvan, létezik, ismert állapotban megtalálható.

A tanár így kezdi a feladatot: adva van egy kör. – Adott esetben mi a megoldás? – kérdezi a végén.


22. Ver, bántalmaz, fenyít egy embert, állatot.

A kocsis ad a lónak, hogy gyorsabban menjen. – Majd adok én neked! – fenyegeti a csősz a gyümölcstolvajt.


Nyelvtani adatok

Csak a Reklámmentes WikiSzótár.hu előfizetői számára használható funkció. Bejelentkezés >>>

Kifejezések

A játszmát döntetlenre/remire adja – (Játék: felajánlja ellenfelének a játszma abbahagyását döntetlen eredménnyel).


A szájába adja a szót – (a.) úgy beszél vagy ír, mintha más mondaná; b.) megmondja neki, hogy mit mondjon).


Ad a szavára – (a.) az illető véleményét figyelembe veszi; b.) nagyra becsüli őt).


Adja a bankot – (a.) Játék: a szabályok szerint ő oszt, és minden vesztes neki fizet, minden nyerőnek ő fizet; b.) Átvitt értelemben: fölényesen, nagyképűen viselkedik; nagyokat mond).


Adja a kezére – (Régies: úgy tesz, úgy beszél, hogy kedvére legyen).


Adja a nagyot – (a.) előkelőnek, nagy úrnak mutatja magát; b.) fölényesen, nagyképűen viselkedik; nagyokat mond).


Adja a szentet – (szenteskedik; nagyképűen megbotránkozik).


Adja isten! – (bárcsak így vagy úgy lenne, bárcsak megvalósulna).


Adja még alább/olcsóbban is – (Népies: nem lesz mindig ilyen gőgös, fölényes, követelő, majd ha megfordul a sorsa, ha rosszabbul megy a dolga).


Adjon isten jó napot! – (üdvözlésre használt köszöntés).


Áldást ad /Áldását adja – (a.) Vallási: megáld egy személy, dolgot; b.) szerencsét kíván hozzá; c.) egyetértően jóváhagy).


Áldozatul ad – (Vallási: áldozati ajándéknak vagy engesztelésül átenged).


Amint Isten tudnia adta/engedte – (Régies: teljes erejéből).


Az italnak/ivásra adja magát – (a.) szeszes ital fogyasztásába kezd; b.) folyton alkoholt iszik).


Az ördögnek adta a lelkét – (a.) rossz útra tért; b.) elveszett ember, aki rossz ügyhöz szegődött).


Becsületszavát/Szavát adja rá – (a.) ünnepélyesen állítja, hogy igaz, amit mond; b.) teljes komolysággal, ünnepélyesen elkötelezi magát; megfogadja).


Biztosítékot ad – (a.) biztosítékul letétbe, zálogba helyez értéket; b.) kötelezettség vállalásával biztosít egy személyt az ígéretéről).


Búnak/Búsulásnak adja a fejét – (a.) bánatos lesz; b.) hosszú időn át bánatos).


Csecset ad a gyereknek – (Régies: megszoptatja a gyereket).


Egymásnak adják a kilincset – (nagyon sok a látogató).


Elégtételt ad – (a.) az okozott erkölcsi vagy anyagi kárt jóvá teszi; b.) Régies: kiáll vele párbajra).


Életet ad neki – (megszüli őt).


Életét adja – (feláldozza az életét egy célért).


Életjelt ad magáról – (üzen, tudatja, hogy él, hogy mit csinál).


Értelmet ad – (a.) értelmessé tesz, megvilágítja az értelmét; b.) megvilágítja célját, jelentőségét).


Értesül/Értésére ad / Tudtul ad – (közli vele).


Fegyvert ad a kezébe – (támadásra, harcra készteti).


Férjhez ad – (szülő hozzájárul, hogy lánygyermeke felesége legyen egy férfinak).


Hálát ad neki érte – (nagy köszönetet mond érte).


Hangot ad – (a.) ember/állat hangot hallat, tárgy behatásra hangot hoz létre; b.) mondanivalót kifejez).


Helyet ad – (a.) átengedi a helyét, vagy helyet szorít neki; b.) lehetővé teszi, hogy egy helyre bejusson, beférjen).


Hírt ad róla – (értesít, tudósít róla).


Hitelt ad neki – (a.) hisz a személynek, nem kételkedik a szavában; b.) elhiszi a dolgot, nem kételkedik benne).


Hogy adja! – (milyen jól tudja mutatni, játszani a fölvett szerepet!)


Hóhérkézre ad – (Régies: fő része van abban, hogy halálos ítéletet szabnak ki egy személyre).


Igazat ad neki – (kijelenti, hogy az illetőnek igaza van).


Így vagy úgy adta – (az élet, a sors, a körülmények alakulása következtében így vagy úgy történt).


Irányt ad – (a.) útmutatást nyújt, hogy eligazodjon; b.) megszabja egy folyamat további menetét).


Jegybe ad – (Népies: jegyajándékul átnyújt).


Jelt ad rá – (egy cselekvést elindít).


Jól/szépen/gyengén ad – (Népies: termesztett növény jó/ szép/gyenge termést hoz).


Kezére ad – (tulajdonába, hatalmába juttat).


Kezet/Parolát ad – (a.) kézfogással üdvözöl egy személyt; b.) kézfogással nyomatékosítja a megfogadott ígéretét).


Kézről kézre adják – (egyik ember a másiknak adja vagy engedi át, hogy megnézze, csináljon vele egy dolgot, illetve beszélgessen vele).


Kéztől ad neki – (Tájszó: ő maga adja oda neki, nem engedi, hogy az tetszés szerint vegyen).


Kosarat ad – (a.) egy nő a férfi házassági ajánlatát visszautasítja; b.) egy személy egy ajánlatot visszautasít, elhárít magától).


Kosztba ad – (Pénzügy, régies: a.) pénzt heti kamatra kölcsön ad; b.) értékpapírt, részvényt egy személynek átad azzal a kötelezettséggel, hogy bizonyos határidő után magasabb/alacsonyabb áron visszaadja).


Kosztba adja – (Régies: általában egy diákot, gyereket családon kívül elhelyez, hogy ott kapja meg az ellátást, élelmezést).


Körbe ad – (a jelenlevők közül egy személynek megtekintésre vagy bizonyos művelet végrehajtására, majd továbbadásra átad egy tárgyat, dolgot, hogy az végül a jelenlevők mindegyikéhez eljuthasson).


Lábat ad neki – (elősegíti, hogy bizonyos értelemben cselekedjen, bizonyos magatartást tanúsítson).


Leckét ad neki – (kioktat, megbírál egy személyt).


Leckét/órákat ad – (tanítással, korrepetálással foglalkozik).


Lendületet ad neki – (fellendíti, nagy erővel felgyorsítja).


Lovat ad alá – (biztatással, tettel vagy magatartással felbátorítja arra, hogy követelőzve vagy ártva lépjen fel szándéka megvalósítására).


Munkát ad neki – (a.) alkalmazásba veszi; b.) gondot okozó, ügyességet kívánó foglalatosságot ad neki).


Ne adj’ isten, hogy – (bármennyire kívánatos volna, bárhogy próbálom is, mégse).


Nem adok neki annyi időt – (a.) úgy vélem, hogy a megadott időn belül feltétlenül bekövetkezik; b.) nem hiszem, hogy a megadott időnél tovább tart, tovább bírja, tovább él).


Nem adnék érte egy ütet taplót – (Népies: semmit sem ér; teljesen értéktelen).


Nevet ad neki – (a.) elnevezi azt; b.) Átvitt értelemben: jogcímet, ürügyet talál rá).


Rendőrkézre ad – (feljelentéssel vagy más módon a rendőrség hatalmába juttat).


Revánsot ad – (nyert mérkőzés, játszma után újra kiáll az ellenféllel mérkőzni, hogy esélyt adjon a visszavágásra).


Reverzálist ad – (Vallási: beleegyezik abba, hogy valamennyi születendő gyermeke más vallású házastársának a vallását kövesse).


Sajtó alá ad – (Régies: írásművet kinyomtatásra nyomdába visz).


Sakkot ad – (a.) egy személy vállalkozását, ügyét ellenintézkedéssel meghiúsítja; b.) vitatkozásban cáfolhatatlan érvekkel elnémítja ellenfelét).


Sarkantyút ad a lovának – (gyorsabb haladásra kényszeríti a lovát).


Szabadságot ad – (megtételre felhatalmazással ellát).


Számot ad róla – (a.) elszámol róla az, aki felelős érte; b.) elmondja, amit tud róla).


Szárnyat ad – (a.) gyorsabb működésre, tevékenységre sarkall; b.) megihleti, művészi alkotásra készteti; c.) elhíresztel egy pletykát).


Szvitet ad – (Játék: kártyával játszott szerencsejátékban a bank adásának jogát másnak engedi át).


Tanújelét adja – (nyíltan, nyomatékosan kifejezi, igazolja).


Teljes gázt ad – (minden erejét latba veti a sikerért).


Tüzet ad neki – (égő gyufával, cigarettával, szivarral segít egy másik személynek, hogy cigarettára, szivarra gyújthasson).


Új értelmet ad – (a.) más magyarázatot mond; b.) más célt, tartalmat közöl).


Valahányszoros magot ad – (Népies: a termőföld termésként a vetésre használt szemek többszörösét érleli).


Vért ad – (vérátömlesztésre véréből átenged).


Világra ad – (Régies: írásművet, könyvet kinyomtat).


Zálogba ad – (a.) értékes tárgyra kölcsönt vesz fel; b.) birtokra kölcsönt vesz fel; c.) biztosítékként letesz egy tárgyat).


Szólások

Adtál Uram esőt, nincs köszönet benne – (Népies: rosszul ütött ki; csak bajt, kárt okozott, amire vártunk, amit kívántunk).


Amit egyik kezével ad, a másikkal visszaveszi – (a.) úgy ad, hogy nincs köszönet benne; b.) egyik cselekedetével kedvez, a másikkal hátráltat, kárt okoz).


Egy férges diót/mogyorót sem adnék érte – (nem ér semmit).


Nem adnám egy vak lóért – (nagyon örülök neki).


Nem adnék érte egy pipa dohányt/fagarast – (teljesen értéktelen, semmit sem ér).


Úgy veszik, mintha ingyen adnák – (nagyon kelendő, sokat vásárolnak belőle).


Közmondás

Kétszer ad, ki gyorsan ad – (a gyors segítség ér a legtöbbet).


Alanyi ragozások

 

jelen

múlt

felszólító

feltételes 1.

feltételes 2.

én

adok

adtam

adjak

adnék

adhatok

te

adsz

adtál

adjál, adj

adnál

adhatsz

ő, ön, maga, ez

ad

adott

adjon

adna

adhat

mi

adunk

adtunk

adjunk

adnánk

adhatunk

ti

adtok

adtatok

adjatok

adnátok

adhattok

ők, önök, maguk

adnak

adtak

adjanak

adnának

adhatnak

 

Tárgyas ragozások

 

jelen

múlt

felszólító

feltételes 1.

feltételes 2.

én

adom

adtam

adjam

adnám

adhatom

te

adod

adtad

adjad, add

adnád

adhatod

ő, ön, maga, ez

adja

adta

adja

adná

adhatja

mi

adjuk

adtuk

adjuk

adnánk

adhatjuk

ti

adjátok

adtátok

adjátok

adnátok

adhatjátok

ők, önök, maguk

adják

adták

adják

adnák

adhatják

A teljes ragozási táblázat megtekintéséhez kattints ide



-ad, -ed, -od, -öd (igeképző)

1. Hosszasan vagy ismétlődően történik az előtte említett cselekvés, történés.

duzzad, izzad, lohad, mered

A kis boci az orrával bököd, ha enni kér.


2. Az említett jellemzőjűvé válik; az említett változás zajlik le rajta.

pukkad, lappad, mélyed, szörnyed

Aki ébred, az egyre éberebb lesz.


3. Cselekvésbe, történésbe kezd, ami az említett dologgal jellemezhető.

gyullad, forrad

Tavasszal éled az erdő.


Eredet [-ad < dravida: -ndu (igeképző)]



-ad, -ed, -öd (névképző)

Az említett jellemzőjű hely nevét alkotja.

Várad, Tyukod, Szeged

Ónod egykor országgyűlés helye volt.


Eredet [-ad < dravida: -idam (hely; főnévképző)]



-ad, -ed, -öd (számnévképző)

Az említett számmal osztott törtszámot alkot.

huszad, negyed, ötöd

Egy tized méter a deciméter. Az egyed egy teljes egész.



ad (határozói előtag)

Az említett dologhoz, helyre, tárgyig.


ad astra (a csillagokig); ad acta (irattárba, félre)


Eredet [ad < latin: ad (-hoz, -hez, -höz, -ra, -re, -ig)]


Nyelvtani adatok

Csak a Reklámmentes WikiSzótár.hu előfizetői számára használható funkció. Bejelentkezés >>>

Kifejezések

Ad absurdum – (Elavult: A lehetetlenségig visszavezetve, egyszerűsítve egy érvelést annak bizonyításaként, hogy nem igaz.)


Ad analogiam – (Elavult: Korábbi dolog mintájára; egy bevált megoldást, ismert példát követve.)


Ad arma – (Elavult: Fegyverbe! Katonák riadóztatása.)


Ad audiendum verbum – (Elavult: beidézés elöljáró elé felelősségre vonás céljából).


Ad bene placitum – (Elavult: tetszés szerint, kedvére).


Ad calendas Graecas – (Elavult: sohanapján; majd ha fagy).


Ad captandam benevolentiam – (Elavult: Jóindulatuk elnyerésére /szónoki fordulat/).


Ad circulandum – (Elavult: terjesztendő; elolvasás után továbbadandó).


Ad deliberandum – (Elavult: véleményezés céljából).


Ad dies vitae – (Elavult: életfogytiglan, egészen a haláláig).


Ad exemplum – (Elavult: példaként, szemléltetés céljából).


Ad extremum – (Elavult: a végletekig).


Ad hoc – (Elavult: a.) ideiglenes, átmeneti; b.) alkalmi, rögtönzött).


Ad hoc bíróság – (ítélő testület, amely csak azért ül össze, hogy azt az egy ügyet eldöntse).


Ad honores – (Elavult: címzetes, tiszteletbeli).


Ad inferos – (Elavult: a.) káromkodás: kerüljön a pokolba; b.) örök nyugalomba).


Ad infinitum – (Elavult: a végtelenségig; a végsőkig).


Ad interim – (Elavult: ideiglenesen, köztes megoldásként).


Ad libitum ' – (Elavult: tetszés szerint, szabadon).


Ad limina apostolorum – (Elavult: „az apostolok küszöbénél”, azaz a római szentszéknél tett kötelező látogatás).


Ad litteram – (Elavult: szó szerint; a betűkhöz ragaszkodva).


Ad manus proprias – (Elavult: saját kezébe).


Ad maximum – (Elavult: legfeljebb).


Ad meliora – (Elavult: jobb belátásra bír).


Ad minimum – (Elavult: legalább).


Ad multos annos – (Elavult: sok éven át).


Ad notam – (Elavult: tájékoztatásként; tudomásulvétel céljából).


Ad oculos – (Elavult: szemlátomást, nyilvánvalóan).


Ad patres – (Elavult: az ősökhöz tér; meghal).


Ad personam – (Elavult: személy szerint).


Ad rectificandum – (Elavult: helyesbítés céljából visszaküldve).


Ad referendum – (Elavult: jelentés céljából).


Ad rem – (Elavult: a tárgyra térve).


Ad speciem – (Elavult: látszólag, tettetve).


Ad spectatores – (Elavult: „a nézőkhöz”; a színpadról „félre” szólva).


Ad summam – (Elavult: egészben véve, összegezve).


Ad usum Delphini – (Elavult: a.) a fiatalok számára átszerkesztett, illetlen részletektől mentes mű; b.) nyilvánosan kiadható, vallási vagy politikai szempontok alapján átszerkesztett mű).


Ad usum externum – (Elavult: külsőleg, nem szájon át használatra).


Ad usum internum – (Elavult: belsőleg, szájon át használatra).


Ad valorem – (Elavult: érték szerint).


Ad vitam aeternam – (Elavult: az örök életére; örökre).


Ad vocem – (Elavult: erről jut eszembe; mellesleg).



-ad, -ed (határozórag)

Lásd: -d, -ad, -ed (határozórag)


Lezárva 7K: 2015. május 4., 12:46




WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)