Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Aktualitás szó jelentése

(Actualitas szócikkből átirányítva)

aktualitás (főnév)

1. A jelenhez kötődés; a jelen viszonyaival szoros kapcsolatban levő állapot, tény vagy körülmény.

A régi kutatási eredmények gyorsan elvesztik aktualitásukat az újabb kísérleti eredmények miatt. A legújabb elektronikai eszközök jelentik az aktualitást a műszaki vásáron.


2. Egy bizonyos helyzethez kötődés; egy helyzet viszonyaival szoros kapcsolatban levő állapot, tény vagy körülmény.

A történelmi eseményeket a maguk aktualitásában kellene kielemezni. Egy élethelyzet aktualitásakor sajnos nem ismerünk minden olyan tényezőt, ami elvezethetne egy igazán jó döntéshez.


3. Napi, időszerű esemény, illetve az erről szóló híradás, tudósítás.

Az interneten megjelenő hírek nagyon kötődnek a mai aktualitáshoz. A régi filmhíradók beszámolnak az akkori aktualitásokról.


Eredet [aktualitás < latin: actualitas (időszerűség) < lásd: aktuális]

Figyelem! A szó összes jelentésének leírását, ami még 4 szót tartalmaz, az előfizetéses WikiSzótár.hu-ban érheted el.

 WikiSzótár.hu előfizetés

WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)