Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Aktívum szó jelentése

(Activum szócikkből átirányítva)

aktívum (főnév)

1. Nyelvtani: Cselekvő igemód, amelynél az ige formája mutatja, hogy az alany teszi a cselekvést vagy okozza a változást. Lásd még: cselekvő ige

Az aktívumot a legtöbb nyelvben ragozás jelzi. Az aktívum használatakor mindig tudjuk, hogy ki vagy mi teszi a cselekvést, változtatást.


2. Kémia: Reakcióra képes vegyszer; olyan vegyület, amely a megfelelő körülmények esetén vegyi változást okoz.

Mindig a töményebb aktívumot töltjük a hígabb oldatba. A keverékbe a folyamat végén adagoljuk az aktívumot.


3. Gazdasági: Pénzügyi többlet, amennyivel egy vállalat, szervezet, vagy akár egész ország bevétele nagyobb, mint a kiadásai.

A vállalatnál csak kellő aktívum esetén fizetnek éves nyereségrészesedést. Az ország pénzügyi helyzete csekély aktívumot mutat.


Eredet [aktívum < német: Aktivum (aktívum) < latin: activum (cselekvő dolog) < activus, actus (cselekedet) < ago (mozog)]


Lezárva 7K: 2015. május 2., 11:59

WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)