Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Aktíva szó jelentése

(Activa szócikkből átirányítva)

aktíva (főnév)

1. Pénzügy: Teljes vagyon; könyvelésben, pénzügyi kimutatásban szereplő meglevő pénzbeli értékek, vagyonrészek (ingatlan, felszerelés, árukészlet, készpénz) és a fennálló pénzbeli követelések összessége.

A vállalkozás akkor lehet nyereséges, ha az aktíva meghaladja a költségeket. A tulajdonosok az aktíva növekedésének arányában kaphatnak részesedést.


2. Politika: Tevékeny közösség; egyesületen, mozgalmon, párton belül a közös célhoz valóban hozzájáruló tagok csoportja.

A párton belüli aktívák különálló részeket alkotnak érdeklődési körüktől függően. Az aktíva tagjai rendszeresen találkoznak egymással, hogy megbeszélést tartsanak.


3. Politika: Egy tag egy tevékeny közösségben, aki egy egyesület, mozgalom vagy párt céljáért tevékenyen dolgozik.

Az aktíva minden megmozduláson részt vesz. Az aktívák együtt alkotják a közösség tevékeny magját.


4. Politika: Közös tanácskozás; gyűlés vagy rendezvény, amelyen egy egyesület, mozgalom vagy párt tevékeny tagjai vesznek részt.

Az aktíva hetente megtárgyalja a fontos ügyeket. Az aktíván szavazással hozzák meg a döntéseket.


Eredet [aktíva < aktív]

Figyelem! A szó összes jelentésének leírását, ami még 4 szót tartalmaz, az előfizetéses WikiSzótár.hu-ban érheted el.

 WikiSzótár.hu előfizetés

WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)