Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Abszolutórium szó jelentése

abszolutórium (főnév)

1. Oktatási: Végbizonyítvány, amelyet egyetemi, főiskolai tanulmányok végén adnak, még a diploma vagy oklevél megszerzése előtt. Felsőfokú végzettséget igénylő munkakörre nem jogosít.

Az utolsó félévi vizsgák letétele után a hallgató abszolutóriumot kap. Az abszolutórium után a hallgató államvizsgára bocsátható, és diplomát vagy oklevelet szerezhet.


2.Oktatási, régies: Záróvizsga; egyetemi, főiskolai tanulmányokat lezáró átfogó vizsga.

Az abszolutórium után mehetett a hallgató záróvizsgára. Tudományos fokozatot is csak az abszolutórium után szerezhetett.


Eredet [abszolutórium < latin: absolutorium (felszabadító) < absolutio (felmentés) < absolvo (felment, elenged) < ab- (el; határozói előtag I.) + solvo (kiold)]


Lezárva 7K: 2014. március 26., 18:18
WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)