Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Abhorreszkál szó jelentése

abhorreszkál (ige)

1. Elavult: Visszariad tőle; undorodik és kellemetlen érzése van miatta.

Az úri hölgy abhorreszkált a mosdatlan csavargó láttán. A lovam váratlanul ágaskodva abhorreszkált, amikor meglátta a kígyót.


2. Elavult: Nem fogad el, elutasít egy kellemetlennek tartott dolgot.

A megkért lány abhorreszkált és nemet mondott a kérőnek. A vezér abhorreszkált a békekötési ajánlattól.


Eredet [abhorreszkál < latin: abhorresco (megirtózik) < ab- (el; határozói előtag I.) + horresco (megborzong) < horreo (borzad, libabőrös) < szanszkrit: harsate (felborzol)]


Lezárva 7K: 2015. április 8., 10:53

WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)