Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Aberráció szó jelentése

aberráció (főnév)

Orvosi: Beteges hajlam. Eltérés az általánosan elfogadottól, a közerkölcstől (különösen a nemi életben); nemi eltévelyedés.

Az öncélú, buja nemiséget régen aberrációnak tekintették. Az aberráció élvhajhász életmódhoz vezethet.


Eredet [aberráció < latin: aberratio (eltévedés) < aberro (eltéved, letér az útról) < ab- (el; határozói előtag I.) + erro (tévelyeg)]


További részletezés

1. Műszaki, biológiai: A normáltól eltérő működés; rendellenes eredményű működés a korábbi helyes, eredményes tevékenységhez képest.

A csirkék aberrációja miatt egyre kisebbek a tojások. A program néhány adatának módosítása teljes aberrációt eredményezett a számítógép működésében.


2. Biológiai: A normáltól eltérő forma; rendellenes kinézet a korábbi, életképes formához képest.

A sokáig csak a nyájon belül szaporodó birkák aberrációja torzszülést eredményezett. A sugárzásnak kitett állatoknál aberráció tapasztalható.


3. Genetikai: A normáltól eltérő gének; rendellenes számú és alakú kromoszómák a korábbi, életképes formához képest, amelyek megváltozott tulajdonságokat örökítenek át.

A kutató aberrációt észlelt a sejtkezelt állományban. A nemesített búzafaj az évek során aberrációt szenvedett.


4. Csillagászat: A normáltól eltérő pálya; egy égitest látszólagos helyének eltolódása az égbolton (a földpálya különböző pontjairól nézve).

A csillagász nyáron aberrációt észlelt a téli helyzethez képest. A csillagok aberrációját is tekintetbe kell venni a pontos távolság kiszámításakor.


5. Optika: A normáltól eltérő fénytörés; lencse vagy tükör képalkotási hibája, amit a tökéletestől eltérő alakja okoz.

A távcső hatalmas szerkezetének hőtágulása némi aberrációt eredményez. Az enyhe aberrációt a képet javító szoftver küszöböli ki.


Lezárva 7K: 2011. február 24., 23:33
WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)