Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Abba szó jelentése

abba- (igekötő)

Abba.jpg

1. Befejezést jelez; a zajló, folyamatban lévő dolog megszakad, véget ér.

Abbamaradt a havazás. Abbahagyták a munkát.


2. Esemény félbeszakítását jelzi; a cselekvést, történést, folyamatot egy pontján megszakítva; befejezetlenül.

Rövidesen abbamarad az építés. Abbahagyták a költekezést.


3. Véget érve; jelzi, hogy a beszéd vagy írás idejére befejeződik az említett cselekvés, történés.

Abbahagyták a kiabálást. Hétfőre abbamarad az eső.


4. Nagymértékű változást jelez; minden tekintetben; teljes mértékben eltérővé; jellemzőit jelentősen megváltoztatva.

Abbahagytam a zörgést. Abbamaradt a szorgos munka.


Eredet [abba < abban (azon állapotában, azaz félbehagyva) < az + -ban (határozórag)]


abba-abba- (igekötő)

Ismétlődő módon; jelzi, hogy az említett cselekvés, történés többször ismétlődik; időnként.

Időnként abba-abbahagyja a munkát. Hétvégén gyakran abba-abbamarad az építés.abba (névmás, határozószó)

1. Mutatott dolog belseje felé irányít.

Ott egy doboz, abba rakd a játékokat. Van egy kék füzete; abba írja a naplóját.


2. Hatást jelez, amit nem a szóban forgó dolog vagy személy okozott magának, hanem rá van hatással, megtörtént vele: lényegtelen, vagy nem tudjuk, hogy ki okozta.

Fejezzetek be minden munkát, ami abba lett hagyva. Folytattak minden feladatot, ami abba volt maradva.


3. Igenlő választ helyettesít olyan kérdés után, amiben szintén ez a szó szerepel.

– Abbahagytad a rajzolást?

Abba.


4. Népies: A mutatott téren belül; azon a helyen.

Hol volt a pénz? Abba a dobozba, ott. Már megint abba a kocsmába voltatok?abba (főnév)

apát

1. Vallási: Atyám! Pap tiszteletteljes megszólítása a görögkeleti egyházban.

A lányom esküvőjének megtartására szeretném felkérni az abba urat. Az abba segített túljutni a lelki gondjaimon.


2. Vallási: Uram! Isten megszólítása bibliai szövegekben.

Abba, segíts nekem! Hallgasd meg, Abba a kérésünket!


Eredet [abba < görög: abbasz (atya) < arámi: abba (atyám) < abh (apa)]


Lezárva 7K: 2010. július 14., 14:17
WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)