Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Hat szó jelentése

(6 szócikkből átirányítva)

hat (ige I.)

Hat1.jpg

1. Eredményesen működik; egy dolog, erő a természeténél fogva, az elvárt módon hoz változást, okoz egy kívánatos következményt.

A beteg úgy érzi, hogy a gyógyszer már hat. A férfi a pohár felhajtása után azonnal érzi, ahogy hat az ital.


2. Állapotban változást okoz; egy cselekvés, történés, viselkedés eredménye megmutatkozik, ennek hatására egy állapot megváltozik.

A vezető példája sok beosztottjára hat. Sikerült beszélni a fejével: hat a fiúra a jó szó. Az igazgató beszéde megkönnyebbülést hozóan hat a jelenlévőkre.


3. Utánzásra késztet; művész alkotásával újszerűsége vagy kitűnősége miatt követésre csábít.

József Attilára Ady is hatott. Az ifjú költőre Kosztolányi hat, ez a versein érződik.


4. Régies: Működik, tevékenységet fejt ki.

Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derűl!” (Kölcsey Ferenc) „Munkálni, hatni, küzdeni vágy a test.” (Arany János)


Eredet [hat < ómagyar: hat < ősmagyar: hat < kati, khato (kemény, erős) < dravida: kada, kattu (ható, erős)]
Hasonló szavak más nyelvekben: sumér: kud (hat, okoz); szanszkrit: pot (képes)


Nyelvtani adatok

Csak a Reklámmentes WikiSzótár.hu előfizetői számára használható funkció. Bejelentkezés >>>

Kifejezések

Bombaként hat – (váratlan meglepetést, nagy riadalmat vagy feltűnést kelt).


Elevenig hat – (mélyen érint, fájó pontot talál).


Velőkig/velőbe hat – (teljesen megrázza, felkavarja az ember lelkét).hat (ige II.)

1. Régies: Eljut; erőszakkal, munkával, ügyességgel benyomul, beküzdi magát egy helyre, területre.

A várba hatott az ellenség. A nagy sokaság miatt lassan hatottunk keresztül a téren. A sok kedves szó végül a lány szívébe hatott. A hívó szó a világ minden részében élő magyarokig hatott.


2. Régies: Teljesen eláraszt, átjár egy teret, helyet, dolgot.

„Arcukat ingerlő hűs levegő hatja.” (Arany János) „Monda Hunor: vérem hatja | Szűzek árnya-fordulatja.” (Arany János) Az ágyúdörgés messzire hat.


Eredet [hat < ómagyar: hat < ősmagyar: hat (képes, bír) < dravida: attu (eljut, elér)]hat (számnév)

Hat6.jpg

Kétszer három; az öt után következő egész szám. Ennyi oldala van egy kockának, vagy téglatestnek.

Hat ember ült le az asztalhoz. Az összejövetelen összesen hat résztvevő volt.


Eredet [hat < ómagyar: hat < ősmagyar: hotu, kat, ant (hat) < dravida: adu, attu (hat, 6)]


Nyelvtani adatok

Csak a Reklámmentes WikiSzótár.hu előfizetői számára használható funkció. Bejelentkezés >>>

Kifejezés

Hat-hat – (mindegyiknek kétszer három, külön-külön kétszer három).hat (főnév)

Six.jpg

Kétszer három egység.

Ha hatból kettőt elveszünk, marad négy. Az iskolában az egy osztályba járók közül szín kitűnő lett hat.

További részletezés

1. Kétszer három tárgy, dolog.

Az asszony egyszerre hatot vesz ki a naranccsal teli kosárból, és az asztalra teszi. Az asztalon összesen hat van így.


2. Kétszer három pénzegység egy pénznemből, ami általában érvényben van.

Régen volt, hogy hatot kértek egy tojásért a piacon. A kofa hatért adta a krumpli kilóját.


3. Kétszer három személy.

A csapatban hatan szolgálnak egy faluból. Egyszerre hat megy be a házba.


4. Kétszer három perc végén, időpont jelzésekor az óra számának neve után.

A vonat tíz hatkor indul a második vágányról, kicsit késve. A gyors tizenegy hatkor érkezik, két perccel előbb a menetrendnél.


5. Kétszer három óra végén, időpont jelzésekor.

A vonat hatkor indul. A találkozó délután hatkor lesz. Egészen hatig aludt a kisgyerek ebéd után.


6. Kétszer három napon; naptári időpont jelzésekor egy hónap neve után.

A munkának július hatra el kell készülnie. A pénz megérkezik augusztus hatra.


7. Kétszer három éve egy évszázadnak, vagy a folyó századnak.

A régi szótár még hatban jelent meg. Hatban lett vége a háborúnak.


8. Kétszer három számmal jelölt ház, épület, lakás, helyiség.

A Görbe utca hat alatt laknak Kovácsék. A futár a második lépcsőház hatot keresi.


9. Kétszer három számjegy.

A tanuló eredményként hatot írt az egyenlőségjel után. A tanár is hatot írt fel a táblára.


Nyelvtani adatok

Csak a Reklámmentes WikiSzótár.hu előfizetői számára használható funkció. Bejelentkezés >>>

Szóalakok

Hata, hatunk, hatotok, hatuk – (ő, én vagy te és még öt másik személy együtt, vele, velem, veled együtt öt meg egyen).


Hatan – (kétszer három személy együtt).


Hatonként – (megszakítással egymás után kétszer hármasával).


Hatot – (egymás után kétszer három alkalommal végez, tesz meg egy cselekvést).


Hatával – (Népies: egyszerre kétszer három egységenként).


Hatszor – (a.) kétszer három ízben, alkalommal; b.) szám előtt: kétszer hárommal megszorozva; c.) hasonlításban szereplő mennyiségről szólva: kétszer háromszor több, kétszer háromszor akkora, kétszer háromszor annyi; d.) akkora terület, amelynek egyik oldala kétszer három mértékegységnyi).


Kifejezések

Hatot vet a kocka – (Régies: szerencsésen fordul a helyzete).


Ötöl-hatol – (zavartan beszél, hímez-hámoz).-hat, -het (igeképző)

1. Az említett cselekvésre udvariasan engedélyt kér.

vehetek? távozhatunk

Lesz ma egy jó film. Megnézhetjük?


2. Az említett dolgot joga van megtenni; szabad; engedélyezett.

leülhet, maradhat

Mindenki választhat az asztalon lévő finomságokból.


3. Az említett dolog módjában áll; az említett dologra lehetőség van; nincs kizárva.

juthat, érkezhet, eshet

Ma már minden ember tanulhat a tanulásról.


4. Az említett dolog valószínű, vagy lehetséges

eredhet, tudhat

Az öntudatlan ember is érezhet.


5. Az említett dologhoz bizonytalan beleegyezést ad.

elvihetik, átolvashatjátok

Megehetem, bár nem vagyok éhes.


6. Képes az említett cselekvésre, tettre, dologra.

élhet, szívlelheti, tudhat

Az erdei fák alatt nem minden növény nőhet meg.


7. Az említett dolog elvárt, szükségszerű.

megnézheti magát

Aki lop, az szégyellheti a tettét, akár kiderül a lopás, akár nem.


Eredet [-hat < dravida: -máttu (-hat, -het)]


Lezárva 7K: 2011. november 28., 19:41
WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)