Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Kötőjel szó jelentése

(- szócikkből átirányítva)

kötőjel (főnév)

1. Nyelvtan: Összetartozást jelző írásjel, amelyet szavak szótagjainak elválasztásakor a sor végén vagy szótagoláskor az egyes szótagok között használnak. A kötőjel összetett szavak tagjai közötti, vagy toldalékos szavak töve és toldaléka közötti elkülönítést vagy egybetartozást is jelölheti.

A gyerekek már az első osztályban megismerkednek a kötőjellel. A tanítónő a házi feladat javításakor jelzi a tanulónak, hogy hová kellett volna írnia jól a kötőjelet.


2. Zene: Zenei hangok összetartozását jelző kottajel; két vagy több hangjegyet fölül vagy alul összekötő ívelt vonal annak jelölésére, hogy azok a hangok szünet nélkül, átmenettel szólalnak meg.

A zeneszerző pontosan kiteszi a kötőjeleket a készülő mű kottájában. A zenész nem hagyhatja figyelmen kívül a kötőjelet játék közben.


Eredet [kötőjel < kötő + jel]kötőjel - (írásjel)

Kötőjel.jpg

1. Szavak összekapcsolását jelzi.

Az eredmények többé-kevésbé jók. A jelenlevő kisebb-nagyobb gyerekek mind tapsoltak a bohócnak.


2. Két vagy több részre választott szó részeinek összetartozását jelzi.

Ez a mondat egyszerűen ért-he-tet-len!
A látogatók megbarát-
kozhatnak az állatokkal.


3. Szórészek vagy bizonyos toldalékok hozzáadását jelzi.

Megtaláltátok-e a legrövidebb utat? Oltsd el a lá---lámpát!


4. A kapcsolódó szó megismétlése helyett a kötőjel a szót helyettesíti.

A kis- és nagybetűk között jelentős a különbség. Megosztottuk egymással a gyermeknevelési és -ápolási tapasztalatainkat.


5. Kivonást jelez.

4 - 1 = 3
10 - 3 = 7


6. Nullánál vagy egy ismert középértéknél kisebb; mínusz, negatív.

Reggel -2 fok volt. A mutató a - felé mozdult. A - vezeték kék.


Lásd még: nagykötőjel, gondolatjel, mínusz


Lezárva 7K: 2012. augusztus 26., 13:23
WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)