Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Ír szó jelentése

ír (ige)

Write.jpg

Gondolatot lejegyez, betűkkel, számokkal, jelekkel sima felületre adatot, információt rögzít.

Az anya levelet ír a lányának. A regényíró egy izgalmas történetet ír. Az eladó számlát ír a vásárlásról. A tanár egy ötöst ír az ellenőrzőkönyvbe a jó felelet jutalmaként. A lány egy füzetbe ír az iskolában.


Eredet [ír < ómagyar: ír < ősmagyar: ira (ír, ró) < niru (rajzol) < dravida: viru (ír, rajzol) < iru (ír, ró < bevág)]
Lásd még:


További részletezés

1. Papírra vet; beszéd, számok, zenei hangok jelölésére használt, vagy ritkán más egyezményes jeleket egy arra alkalmas eszközzel (általában ceruzával, filc-, golyós- vagy töltőtollal, krétával) erre alkalmas felületen (egy papírlapon, táblán) látható alakban rögzít.

A tanár krétával számokat ír a táblára. A tanuló a füzetébe a házi feladatot írja.


2. Ért a betűk lejegyzéséhez; megvan az a tanult képessége, hogy szavakat betűkkel lerögzítsen.

A gyerek már szépen ír. Régen csak kevesen írtak és olvastak.


3. Helyesen lejegyez; a helyesírás szabályainak vagy a szokásnak megfelelő módon, megfelelő betűkkel, írásjelekkel jelöl egy szót vagy szókapcsolatot.

A hajó szót „j”-vel írjuk. A „részt vesz” szókapcsolatot külön írjuk.


4. Hasonló mozdulatokat végez, mint a szavak lejegyzése, de a lerajzolt jel nem hagy maradandó nyomot.

A gyerekek először csak a levegőbe írnak, mikor tanulják a betűket. A kisfiú az asztallapra ír az ujjával.


5. Jeleket hagy maga után egy eszköz; úgy működik, hogy ennek eredményeként látható nyom kerül egy felületre.

A ceruza vastagon ír, meg kell hegyezni. Már nem ír a töltőtoll, meg kell tölteni tintával.


6. Összefüggő gondolatokat lejegyez; egy adatot, eseményt, gondolatot, érzést, üzenetet, mondanivaló megörökítésére szánt művet betűkkel és jelekkel rögzít, hogy másokkal közölje vagy hosszabb időn át megőrizze.

Az író a munkája során jegyzeteket is ír, amit majd később felhasznál a művében. Az anya levelet ír a távol levő fiának. A költő rendszeresen ír verset.


7. Írói művet alkot, irodalmi tevékenységet fejt ki.

Az író napi több órán át ír. Az alkotó mielőtt ír, sokszor éveken át gyűjt anyagot a könyvéhez.


8. Zeneművet szerez; zeneszerző papírra rögzítve alkot.

Liszt Ferenc főleg zongorára írt darabokat. Richard Wagner többórás operákat írt.


9. Szerző művében említ, mond egy gondolatot, szól, beszél egy tárgyról, témáról.

Mikszáth a palócokról és a szlovákokról írt. A krimiíró fordulatos nyomozásról ír legújabb könyvében.


10. Gondolatot közöl; egy újság, írásmű, kiadvány, internetes blog, weblap mondanivalót közöl; adatot, információt ad át; hírül ad.

Azt írja az újság, hogy jobb idő lesz a viharos napok után. A termékismertető azt írja, hogy 3 évig vállal a gyártó garanciát rá.


11. Írásban közöl; levélben, táviratban hírül ad, SMS-ben üzenetet eljuttat.

Azt írják a távol elő rokonok, hogy ők is eljönnek az esküvőre. Az apa azt írja a fiának, hogy sürgősen jöjjön haza. A lány azt írta SMS-ben, hogy késik a randevúról.


12. Átvitt értelemben: Adott módon fogalmaz; sajátos stílusban lejegyez, közöl.

A tanuló dolgozatában világosan írja le érveit. Az újság csak homályosan ír a történtekről.


13. Átvitt értelemben: Folyószámlán elismer egy követelést, vagy azt megterheli egy összeggel.

A bank a számlára írja a beérkezett átutalást. A bankkártyás vásárlást a számla terhére írják.


14. Népies: Festéssel, rajzzal díszít.

A fazekas a készülő edényt írja. Az asszony hímes tojásokat ír húsvétra.


15. Népies, régies: Képet fest, rajzol.

A festő tájképet ír. A lány tulipánokat ír egy papírlapra.


Nyelvtani adatok

Csak a Reklámmentes WikiSzótár.hu előfizetői számára használható funkció. Bejelentkezés >>>


Kifejezések

A nevére ír/irat – (a.) egy ingatlant a telekkönyvbe tulajdonként bejegyez/bejegyeztet; b.) gyereket örökbe fogad).


Fegyverrel ír – (Régies: fegyverrel kényszeríti ki az elfogadását).


... évet írunk/írtak – (Régies: ... év van/volt, vagy abban az évben történt a szóban forgó esemény).


Írva van/vagyon – (Vallási: így van megírva, ez áll a Bibliában/Szentírásban).


Más pennával írnak – (Régies: nem úgy van, mint régen, nagyot fordult a világ azóta).


Meg van írva a csillagokban – (a csillagok állása azt jósolja).


Mi van a csillagokba írva? – (mit hoz a jövő?)


Nincs a homlokára írva – (külsőre nem lehet látni rajta, nem lehet róla tudni).


Rá van írva – (világosan tükröződik rajta).


Rá van írva az arcára – (a.) mély nyomokat hagy az arcán; b.) egy érzés, gondolat, szándék tükröződik az arcán).


Vakon ír – (számítógép billentyűzetén, írógépen úgy nyomja le a billentyűket, hogy nem néz rájuk).


Zászlajára/lobogójára ír – (egy személy, közösség jelszavának választja, céljául tűzi ki).
ír (főnév I.)

1. Régies: Gyógykenőcs, gyógyulást segítő, bőrön át felszívódó szer, balzsam.

A javasasszony írt ken a sebre. A sebre rakott ír megakadályozza a fertőzést.


2. Régies: Gyógyszer, gyógyhatású készítmény, főleg gyógynövényekből készített szer.

A meghűlésre írt hoz az asszony gyereknek. A gyógynövényeket jól ismerő asszony a lázra is tud írt.


3. Régies, átvitt értelemben: Lelki vigasz; lelki fájdalmat enyhítő hatás.

Az özvegy fájdalmára ír a vigasztalás. A szép vers írként hat a lány csalódására.


Eredet [ír < ómagyar: ír < ősmagyar: téri (ír) < sumér: ír, bappir (ír, balzsam)]ír (főnév II.)

1. Kelta eredetű nép; Európa nyugati szélén, Nagy-Britannia melletti szigeten élő emberek közössége. (Többes számban használva.)

Az írek sokáig el voltak nyomva az angol fennhatóság alatt. Az írek közül sokan kivándoroltak Amerikába. Az írek szeretnék az egész szigetüket birtokolni.


2. Kelta eredetű személy, aki ehhez (1) a néphez tartozik, főleg ilyen férfi.

Az írnek vörös haja, és nagyon fehér bőre van. Az ír katolikus vallású ember.


Eredet [ír < angol: Eire (Írország) < ír: Eriu, Erie, Erinn (Írország) < kelta: Iveriu (Írország < „dús föld”)]ír (melléknév II.)

1. Kelta (nyelv), amelyet Nagy-Britanniától nyugatra levő szigeten beszélnek az emberek.

Az ír nyelvet ma körülbelül másfél millió ember beszéli. Az Írországban élő emberek többsége (körülbelül 3 millióan) nem beszéli az ír nyelvet.


2. Kelta eredetű népre jellemző, velük kapcsolatos (dolog).

Az ír kultúrát átitatja a katolikus vallás hatása. Az ír állam nem tagja a katonai szövetségnek.


3. Kelta eredetű nép lakta nyugat-európai szigetről való (ember, élőlény), onnan származó vagy róluk elnevezett (termék, tárgy, dolog).

Az ír emberek vendégszeretők, és büszkék országukra. Az ír fekete sör világhírű.


Lezárva 7K: 2012. február 14., 15:15
WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)