Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Ír szó jelentése

ír (ige)

Write.jpg

Gondolatot lejegyez, betűkkel, számokkal, jelekkel sima felületre adatot, információt rögzít.

Az anya levelet ír a lányának. A regényíró egy izgalmas történetet ír. Az eladó számlát ír a vásárlásról. A tanár egy ötöst ír az ellenőrzőkönyvbe a jó felelet jutalmaként. A lány egy füzetbe ír az iskolában.


Eredet [ír < ómagyar: ír < ősmagyar: ira (ír, ró) < niru (rajzol) < dravida: viru (ír, rajzol) < iru (ír, ró < bevág)]
Lásd még:


További részletezés

1. Papírra vet; beszéd, számok, zenei hangok jelölésére használt, vagy ritkán más egyezményes jeleket egy arra alkalmas eszközzel (általában ceruzával, filc-, golyós- vagy töltőtollal, krétával) erre alkalmas felületen (egy papírlapon, táblán) látható alakban rögzít.

A tanár krétával számokat ír a táblára. A tanuló a füzetébe a házi feladatot írja.


2. Ért a betűk lejegyzéséhez; megvan az a tanult képessége, hogy szavakat betűkkel lerögzítsen.

A gyerek már szépen ír. Régen csak kevesen írtak és olvastak.


3. Helyesen lejegyez; a helyesírás szabályainak vagy a szokásnak megfelelő módon, megfelelő betűkkel, írásjelekkel jelöl egy szót vagy szókapcsolatot.

A hajó szót „j”-vel írjuk. A „részt vesz” szókapcsolatot külön írjuk.


4. Hasonló mozdulatokat végez, mint a szavak lejegyzése, de a lerajzolt jel nem hagy maradandó nyomot.

A gyerekek először csak a levegőbe írnak, mikor tanulják a betűket. A kisfiú az asztallapra ír az ujjával.


5. Jeleket hagy maga után egy eszköz; úgy működik, hogy ennek eredményeként látható nyom kerül egy felületre.

A ceruza vastagon ír, meg kell hegyezni. Már nem ír a töltőtoll, meg kell tölteni tintával.


6. Összefüggő gondolatokat lejegyez; egy adatot, eseményt, gondolatot, érzést, üzenetet, mondanivaló megörökítésére szánt művet betűkkel és jelekkel rögzít, hogy másokkal közölje vagy hosszabb időn át megőrizze.

Az író a munkája során jegyzeteket is ír, amit majd később felhasznál a művében. Az anya levelet ír a távol levő fiának. A költő rendszeresen ír verset.


7. Írói művet alkot, irodalmi tevékenységet fejt ki.

Az író napi több órán át ír. Az alkotó mielőtt ír, sokszor éveken át gyűjt anyagot a könyvéhez.


8. Zeneművet szerez; zeneszerző papírra rögzítve alkot.

Liszt Ferenc főleg zongorára írt darabokat. Richard Wagner többórás operákat írt.


9. Szerző művében említ, mond egy gondolatot, szól, beszél egy tárgyról, témáról.

Mikszáth a palócokról és a szlovákokról írt. A krimiíró fordulatos nyomozásról ír legújabb könyvében.


10. Gondolatot közöl; egy újság, írásmű, kiadvány, internetes blog, weblap mondanivalót közöl; adatot, információt ad át; hírül ad.

Azt írja az újság, hogy jobb idő lesz a viharos napok után. A termékismertető azt írja, hogy 3 évig vállal a gyártó garanciát rá.


11. Írásban közöl; levélben, táviratban hírül ad, SMS-ben üzenetet eljuttat.

Azt írják a távol elő rokonok, hogy ők is eljönnek az esküvőre. Az apa azt írja a fiának, hogy sürgősen jöjjön haza. A lány azt írta SMS-ben, hogy késik a randevúról.


12. Átvitt értelemben: Adott módon fogalmaz; sajátos stílusban lejegyez, közöl.

A tanuló dolgozatában világosan írja le érveit. Az újság csak homályosan ír a történtekről.


13. Átvitt értelemben: Folyószámlán elismer egy követelést, vagy azt megterheli egy összeggel.

A bank a számlára írja a beérkezett átutalást. A bankkártyás vásárlást a számla terhére írják.


14. Népies: Festéssel, rajzzal díszít.

A fazekas a készülő edényt írja. Az asszony hímes tojásokat ír húsvétra.


15. Népies, régies: Képet fest, rajzol.

A festő tájképet ír. A lány tulipánokat ír egy papírlapra.


Nyelvtani adatok

Csak a Reklámmentes WikiSzótár.hu előfizetői számára használható funkció. Bejelentkezés >>>


Kifejezések

A nevére ír/irat – (a.) egy ingatlant a telekkönyvbe tulajdonként bejegyez/bejegyeztet; b.) gyereket örökbe fogad).


Fegyverrel ír – (Régies: fegyverrel kényszeríti ki az elfogadását).


... évet írunk/írtak – (Régies: ... év van/volt, vagy abban az évben történt a szóban forgó esemény).


Írva van/vagyon – (Vallási: így van megírva, ez áll a Bibliában/Szentírásban).


Más pennával írnak – (Régies: nem úgy van, mint régen, nagyot fordult a világ azóta).


Meg van írva a csillagokban – (a csillagok állása azt jósolja).


Mi van a csillagokba írva? – (mit hoz a jövő?)


Nincs a homlokára írva – (külsőre nem lehet látni rajta, nem lehet róla tudni).


Rá van írva – (világosan tükröződik rajta).


Rá van írva az arcára – (a.) mély nyomokat hagy az arcán; b.) egy érzés, gondolat, szándék tükröződik az arcán).


Vakon ír – (számítógép billentyűzetén, írógépen úgy nyomja le a billentyűket, hogy nem néz rájuk).


Zászlajára/lobogójára ír – (egy személy, közösség jelszavának választja, céljául tűzi ki).
ír (főnév I.)

1. Régies: Gyógykenőcs, gyógyulást segítő, bőrön át felszívódó szer, balzsam.

A javasasszony írt ken a sebre. A sebre rakott ír megakadályozza a fertőzést.


2. Régies: Gyógyszer, gyógyhatású készítmény, főleg gyógynövényekből készített szer.

A meghűlésre írt hoz az asszony gyereknek. A gyógynövényeket jól ismerő asszony a lázra is tud írt.


3. Régies, átvitt értelemben: Lelki vigasz; lelki fájdalmat enyhítő hatás.

Az özvegy fájdalmára ír a vigasztalás. A szép vers írként hat a lány csalódására.


Eredet [ír < ómagyar: ír < ősmagyar: téri (ír) < sumér: ír, bappir (ír, balzsam)]

Figyelem! A szó összes jelentésének leírását, ami még 194 szót tartalmaz, az előfizetéses WikiSzótár.hu-ban érheted el.

 WikiSzótár.hu előfizetés

WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)