Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Ábrázolás szó jelentése

ábrázolás (főnév)

Represent.jpg

Látvány megmutatása; egy téma, jelenet elénk állítása egy képzőművészeti alkotáson, képen, rajzon; egy személy, tárgy, jelenet megjelenítése.

A fénykép a család tíz évvel ezelőtti ábrázolása. A mellékelt kép egy amerikai katona ábrázolása.


Eredet [ábrázolás < ábrázol + -ás (főnévképző)]


További részletezés

1. Látható megjelenés, amely megmutat egy látványt vagy szemléltetést; festmény, fénykép, rajz vagy szobor.

A falon látható ábrázoláson Mátyás király látható. A kiállított ábrázolások meg is vásárolhatók.


2. Szemléltetés; nagyjából lerajzolás, körvonalazás, leírás, lefestés; a szövegben leírtak érthetőbbé tétele rajzzal vagy képpel.

A mellékelt képen látható a gép felépítésének ábrázolása. A példával szeretném a főszereplő jellemének ábrázolását érthetővé tenni.


3. Átvitt értelemben: Szemléletes leírás. Irodalmi eszközökkel, írásban vagy élőszóval láttatva való megjelenítés, kifejezés, jellemzés.

Az író néhány jól megválogatott szóval eléri az egész szoba hangulatának ábrázolását. A költőnek alacsony hangrendű szavak használatával sikerül elérni a téli magány ábrázolását.


4. Művészet: Hihető megelevenítés, amit egy előadóművész ér el. Egy szerep, hangulat, érzelem színpadon vagy filmen való megjelenítése; szerep alakítása, átéléssel való eljátszása.

A színész a karakter jellemének ábrázolását megfelelő gesztusokkal éri el. A humorista sajátos beszédstílussal éri el a megjelenített híresség ábrázolását.


Lezárva 7K: 2012. április 13., 13:34
WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)