Reklámmentes WikiSzótár.hu
Kövess minket a Facebookon!

WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározás, jelentés, példa, eredet, szinonima, szócikk, fogalom, szóhasználat, nyelvtani adatok)

Manysi

manysi (főnév)

1. Nyugat-szibériai nép, amely az Urál-hegységtől keleti lejtőin, valamint az Ob folyó alsó folyásának bal oldali mellékfolyói mentén él, és az ugor nyelvek egyik nyelvjárását használja. (Többes számban használjuk.) (Régies nevük: vogulok.)

A manysik a mongolok és finnek nyelvrokonai, nem a miénk. A manysik hétezren sincsenek.


2. Nyugat-szibériai ember, főleg férfi, aki ehhez (1) a néphez tartozik.

A manysi rénszarvast tenyészt. A manysi oroszul is tanul, hogy érvényesülni tudjon abban az országban, ahol él.


3. Nyugat-szibériai nyelv, amelyet ez (1) az Urál-hegység keleti lejtőjén élő nép anyanyelvként beszél. Ez a nyelv az ugor nyelvek egyik nyelvjárása, orosszal keverve.

A manysit egyre kevesebben beszélik. A manysi ábécéje az oroszhoz hasonlóan cirill betűket használ.


Eredet [manysi < orosz: manszi (manysi) < manysi: mancsi, mencsi (manysik < nemzetiségiek, „kisebbségiek”) < orosz: mensij (kisebb) < malij (kicsi)]
Eredet [vogul < orosz: vogul (manysi) < Vogulka (az Ob mellékfolyója)]



manysi (melléknév)

1. Nyugat-szibériai (nép, ember), aki a finn, észt és mongol néppel távoli, a hanti/osztják néppel közeli rokon. Ez a nép az ugor nyelvek egyik nyelvjárását használja.

A manysi népet az oroszok nevezték el vogulnak. A manysi nép alig 7000 főt számlál. A manysi nép egykor az ős-mongolság rokona volt.


2. Nyugat-szibériai néppel kapcsolatos (szokás, dolog), általuk lakott (föld, település), tőlük származó, onnan való (tárgy, dolog).

A manysi népszokások a mondavilágukhoz kötődnek. Az erdőben van egy manysi falu.


3. Nyugat-szibériai (nyelv), amelyet az Urál-hegység keleti oldalán élő emberek beszélnek. Ezzel a nyelvvel kapcsolatos (ábécé, szöveg). Lásd még: finnugor, észt, finn

A manysi nyelv a mongol nyelv rokona. A manysi ábécé az oroszhoz hasonlóan cirill betűket használ.


--Pali 2012. december 7., 17:54 (CET)