Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Ver szó jelentése

ver (ige I.)

Beat3.jpg

Többször erősen üt egy tárgyat, esetleg testrészt azért, hogy hangos jelt vagy zenét adjon.

A későn hazaérkező férj nem találta a kulcsát, ezért verte az ablakot. A népi táncos a zene ritmusára veri a csizmaszárát. A dobos eszeveszett ütemben verte a dobokat.


Eredet [ver < ómagyar: ver< ősmagyar: ver, verr (ver) < dravida: eri, arei (üt, ver)]


További részletezés

1. Rendszeresen üt egy személy egy másik élőlényt fegyelmezés, idomítás, tanítás céljából, illetve büntetésből vagy durvaságból.

Régen a porosz nevelés elve szerint rendszeresen verték a gyerekeket. – Vigyázz, mert ha továbbra is későig csavarogsz, fejen verlek – fenyegette meg az apa a nevelhetetlen fiát.


2. Terményt hosszabb ideig üt, hogy az azt termő fáról lehulljon, vagy apró részek kihulljanak belőle, lehulljanak róla.

A gazda a kertben diót ver a fáról. Régen cséphadaróval verték a gabonakévéket.


3. Tárgyat, öltözéket hosszabb ideig üt, hogy apró részek kihulljanak belőle, vagy lehulljanak róla.

Az utazó a poros út után leverte a kabátját. A háziasszony a darálót az asztallaphoz veri, hogy kijöjjön belőle a benne maradt bors.


4. Erősebben megüt egyszer vagy többször.

A részeges ember szokása az volt, hogy barátságból a másikat vállon veri. A vesztes dühében az asztalra vert.


5. Átvitt értelemben: Vereséget okoz akár versengésben, akár fegyveres vagy más küzdelemben; fölényesen felülmúl, túlszárnyal.

Az országba betörő ellenséges hadat a király zászlaja alá gyűlt csapatok a határokig verték. Az olimpián a birkózónk öt ponttal verte ellenfelét. A világbajnok bokszoló kiütéssel verte a második menetben a kihívóját.


6. Átvitt értelemben: Nehézséggel sújt természetfölötti erő, átok büntetésből; rosszindulatból bajjal, kárral, gondokkal szorongat.

Gyorsan híre ment, hogy a falu pletykafészkét a házába csapott mennykővel verte a sors. – Engem már eleget vert az Isten, most már áldhatna is – kesergett az asszony az ura miatt. – Valaki szemmel verte ezt a tehenet, hogy ilyen hirtelen elapadt a teje – csóválta a fejét a gazda.


7. Egy időpontot jelez több ütéssel vagy ütések sorozatával egy toronyóra, nagyobb falióra.

A leves már az asztalon párolgott a porcelántálban, amikor delet vert az óra. Az ebéd után a nagypapa lefeküdt szunyókálni; az óra a felet is verte, mire az öreg végül elaludt.


8. Szél, hullámzó víz egy tárgyat, dolgot többször vagy sorozatosan hozzáüt, hozzácsapkod.

A víz a parthoz veri a csónakot. A kormányosnak vigyáznia kellett a nagy szélben, nehogy a hajót a sziklákhoz verje a tenger.


9. Tárgyat odarögzít, odaerősít, többszöri ütéssel vagy ritkábban egyszeri erős csapással.

A borász fogott egy fafejű kalapácsot, és csapot vert a hordóba. Az asztalos szabályos távolságokra szögeket vert a lécbe. A hídépítők először cölöpöket vernek a folyó medrébe.


10. Régies, népies: Egy helyre kerget; egy helyre hajt állatot (ritkán embert) ütlegelve vagy másképp kényszerítve.

A juhász a juhait este a karámba veri. A gulyás kora reggel kiverte a falu teheneit a legelőre.


11. Régies, népies: Fedél alá kényszerít, kerget, űz embert, ritkán állatot a nagy szél vagy vihar.

A vihar kocsmába verte a lovaskocsin utazókat. A lovast a fogadóba verte a zápor.


12. Sport: Más helyre üt labdát, rendszerint ütővel.

– Mindig a hálóba vered a labdát! – csóválja a fejét az edző, látva, hogy a játékos a pályán ügyetlenkedik. – Üss rendesen, ne verd a labdát.


13. Testrészét akaratlanul erősen beleüti egy kiálló tárgyba, részbe.

A gyerek egy hirtelen mozdulattal a könyökét az ajtófélfába verte. A háziasszony az asztalterítés közben, ahogy megfordult, a lábát az asztal lábába verte.


14. Egy tárgy többször érinti; ide-oda mozgó vagy szándékosan mozgatott tárgy hozzá-hozzáütődik.

A szélben az ág veri az ablakot. A kard veri a vitéz lába szárát.


15. Kopogó vagy ütemesen csattanó hangot okoz egy természeti jelenség sűrűn odaütődve, kellemetlen nyomást kelt, vagy éppen kárt okoz.

A felszínesen alvó férfi arra ébredt, hogy zápor veri az ablakot. – Már megint jég veri el a termést – mérgelődött a gazda.


16. Népies: Odáig elér; építmény, tárgy, testrész olyan magasan van, olyan magas vagy hosszú, hogy hozzáér egy másik tárgyhoz.

A legény olyan magasra nőtt, hogy a feje a gerendát veri. A vándor kabátja olyan hosszú volt, hogy a lába szárát verte. New Yorkban az utcán sétáló úgy érezheti magát, hogy a felhőkarcolók valóban az eget verik.


17. Kiformál, létrehoz ütéssel vagy más gyors mozgással.

Régen kézzel verték aranyból a pénzt. A szegény emberek vályogból vertek falat a házukhoz. Az ügyes kukta pár pillanat alatt a tojásfehérjét kemény habbá verte. A kötelet erős sodrással verik.


18. Kavarva létrehoz víz, szél, levegő vagy élőlény egy adott jelenséget gyors mozgással.

A tó a nagy szélben magas hullámokat ver. A lovaskocsi a földúton nagy port vert fel.


19. Régies: Kicsapódással, lerakódással létrehoz némely fizikai, élettani jelenséget.

A gyors iramban a ló szája habot vert. Az öreg szakállán jégcsapokat vert a deres zúzmara.


20. Régies: Nem illik hozzá; szín vagy mintázat egy másik szín, mintázat hatását lerontja.

A kék és a lila veri egymást. A kockás és a csíkos veri egymást.


21. Ütemesen lüktet szív, ér, vér.

A beteg szíve újra erősebben ver. Az orvos megfogta csuklóját és érezte, hogy az ütőér gyorsabban ver.


22. Erősen, fokozottan dobog a szív testi erőfeszítéstől, érzelemtől.

A lányt meglátva a fiú szíve úgy vert, hogy majd kiszakadt melléből. A futónak ver a szíve.


23. Népies, régies: Madár dalol, fülemüle csattog. Fürj sajátos, ritmikus hangját hallatja; pitypalattyol.

A tavaszi napsütésben egy fülemüle ver. Az aranyszínű árpa között fürj ver.


Nyelvtani adatok

Csak a Reklámmentes WikiSzótár.hu előfizetői számára használható funkció. Bejelentkezés >>>

Kifejezések

Adósságba veri magát – (sok adóssága lesz; sok hitelt vesz fel).


Csipkét ver – (bizonyos fajta csipkét úgy készít, hogy a fonalakat vetélőcsévék átdobásával egymáson átfűzi).


Életet, lelket ver bele – (a.) mély álmából nagy nehezen felkelti; b.) öntudatlan állapotából magához téríti; c.) átvitt értelemben: addigi tespedtségből, apátiából, nehéz helyzetből felrázva tettre buzdítja).


Érte ver a szíve – (Átvitt értelemben: gyengéden szereti).


Fejébe ver – (Átvitt értelemben: nagy nehezen megtanít, jól az emlékezetébe vés).


Fészket ver – (a.) madár fészket épít; b.) Átvitt értelemben: hosszú időre adott helyen letelepedik, lakóhelyet választ).


Földhöz veri – (a.) egyszer vagy többször földhöz vág; b.) Átvitt értelemben: ital lerészegíti, drog elkábítja).


Gyökeret ver – (a.) növény erős gyökeret ereszt, és így a földben jól megkapaszkodik; b.) Átvitt értelemben: személy adott helyen, környezetben hosszabb ideig él, és így mély és szoros kapcsolatok fűzik hozzá; c.) Átvitt értelemben: intézmény, szervezet szilárd, biztos alapúvá válik; d.) szokás meghonosodik, gyakran ismétlődve a hétköznapok része lesz; e.) emlék, tapasztalat, tudás az elmében rögzítődik).


Költségbe veri magát – (fölöslegesen, könnyelműen sokat költ; nagy kiadásai vannak).


Pénzt ver bele – (Népies, régies: tékozló módon pénzt fektet, öl bele).


Szikrát/szikrákat ver – (Régies: a.) ütésekkel, ütődéssel szikrát csihol; b.) szikrázni látszik).

a.) A vándor az esti tűzgyújtáshoz kovakővel szikrákat ver.

b.) A kövezeten szikrát ver a ló patkója.


Tanyát ver – (Átvitt értelemben: a.) adott helyen letelepedik, megpihen; b.) lakóhelyül választ).


Utat ver – (Régies: a.) járásával utat tapos; b.) a sokaságon, embertömegen keresztül utat nyit).


Veri a kártyát; veri a lapot/blattot – (szenvedélyesen, huzamosan kártyázik).


Vert az óra! – (Régies, átvitt értelemben: elérkezett a döntés, a cselekvés, az elválás ideje).ver (ige II.)

1. Népies: Erősen süt a nap árnyék nélkül és hosszú időn át.

A nyári hőségben a nap veri a virágokat. – A napfény itt erősen ver, menjünk az árnyékba – mutatott a fa alá a kirándulás vezetője.


2. Régies, elavult: Sütőben ételt készít; ételt sütéssel elkészít.

A konyhán malacot vernek a szakácsok. Az asszony krumplit ver vacsorára.


Eredet [ver < ómagyar: ver < ősmagyar: ver (süt) < dravida: varu (süt, éget)]


Lezárva 7K: 2010. augusztus 1., 10:35
WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)