Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Vallás szó jelentése

vallás (főnév)

Vallásszabadság.jpg

A szellemi létezéssel kapcsolatos tanítás. Olyan elképzelések rendszere, amely azt hirdeti, hogy a szemünkkel látható világon túl létezik egy annál magasabb rendű is, ahol tiszta szellemi lények (például isten vagy istenek, angyalok) léteznek. E szerint az ember is több a testénél, és a halál csak a test pusztulását jelenti.

A vallás fontos az ember életében, mert a benne való hit átsegíti a nehéz helyzeteken. Minden ember megválaszthatja azt, melyik vallást követi, de azt is, hogy ne kövesse egyiket sem. Vannak olyan ázsiai vallások, amelyek szerint az ember halála után egy újabb testben születik meg újra.


Eredet [vallás < ómagyar: vallás (hitvallás, világnézet) < ősmagyar: val (van neki, magáénak vall) < dravida: vala (állít, vall)]


További részletezés

1. Az ember megszabadítása a bölcsesség által, ez a szellemi lények létezésébe vetett szilárd meggyőződés, valamint az, hogy az ember képes elérni a szellemi létezés magasabb szintjeit a lefektetett hitelvek és bevezetett gyakorlatok megtartásával. Ez a hívek közösségének együttes erőfeszítésével, a lelki vezetők tanácsaival és felügyeletével, a szentnek tekintett írások tanulmányozásával érhető el. Így az ember megszabadítható a szellemi tudatlanságtól, a fizikai világ szorításától, a bűntől, a fájdalomtól, és végső soron a halál öntudatlanságától.

A vallás nagyon fontos a hívők számára. Ha egy hívő ember nem gyakorolhatja szabadon a vallását egy országban, akkor ott nincs igazi demokrácia. A vallás megtartása fejleszti a hívő erkölcsi érzékét. Vallás nélkül az ember hajlamos feladni kultúráját.


2. Átvitt értelemben: A világ egészéről alkotott elképzelések, nézetek, vélekedések összessége, amit egy személy vall, valamint a saját életére alkalmazott alapelvei.

Minden filozófia akár vallásnak is tekinthető. Azt is mondhatjuk ebben az értelemben, hogy egy ateista ember vallásának tárgya az anyag.


Kifejezés

Vallási rend – (egy vallás elkötelezett tagjaiból álló olyan közösség, melynek tagjai különleges fogadalmat tettek a vallás kizárólagos szolgálatára és céljainak elkötelezett megvalósítására, és akik egy zárt, különleges együttélési és más szabályokkal elrendezett közösséget alkotva általában együtt élnek, közösen étkeznek, közösen dolgoznak).


Lezárva 7K: 2011. augusztus 24., 12:59
WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)