Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Pogány szó jelentése

pogány (melléknév)

Nem keresztény vagy nem vallásos (személy, közösség); nem keresztényre jellemző vagy általában nem vallásos (magatartás, megnyilatkozás).

A pogány embereket meg kell téríteni a papok szerint. A pogány életfelfogás nem vezet el a mennyországba.


Eredet [pogány < latin: paganus (pogány, műveletlen < „falusi”) < pagus (vidék, falu)]


További részletezés

1. Minden gátlástól mentes (ember, közösség, megnyilatkozás, felfogás); olyan, akit nem kötnek vallásos erkölcsi törvények, szokások.

A mai pogány világban egyre inkább csak a pénz és hatalom számít. A pogány emberek nem fogadják el, hogy Isten nevében megmondják nekik, mit szabad és mit nem.


2. Vallási: Több istent imádó (személy), amely ellentétben áll az egyistenhívő vallások felfogásával.

A kereszténységet a pogány népeknek hirdették. A pogány görögök főistene Zeusz volt.


3. Vallási: Több istent imádó emberre jellemző (hit, szokás), vele kapcsolatos (vallás).

A pogány vallást meg akarták szüntetni a keresztények. A pogány szokások idővel beolvadtak a keresztény ünnepekbe.


4. Vallási: Több istent imádó vallással kapcsolatos (személy, hely, szertartás).

A pogány templom helyett egy keresztényt emeltek. A pogány pap egy kiválasztott lovat áldoz fel.


5. Régies, történelmi: Mohamedán (ember), aki Allahban hisz.

A magyarok sokat harcoltak a pogány törökökkel. A pogány törökök keresztény foglyokat ejtettek.


6. Régies, történelmi: Mohamedán emberre jellemző (hit, szokás, magatartás), vele kapcsolatos (vallás, hely).

A minaret egy pogány templom mellett áll. A pogány hit nem vezet el a mennyországba.


7. Átvitt értelemben, népies: Nagyon kellemetlen (dolog), ami rendkívüli kegyetlenségű, szinte elviselhetetlenül rossz; cudar.

A pogány időjárás kikezdte az emberek egészségét. A foglyokkal való pogány bánásmódnak egy célja lehet: közülük minél többen pusztuljanak el.


8. Átvitt értelemben, népies: Gyűlöletet keltő (személy), aki viselkedésével, tetteivel felháborodást kelt, illetve alávaló, hitvány, makacsul rosszindulatú, kíméletlen; cudar.

A pogány zsarnok életére törtek az alattvalói. A dühöngő férfiról kiderült, hogy egy szerencsétlen nő pogány férje.


9. Átvitt értelemben, népies: Nagyon makacs (személy, csoport), akit sem érvekkel, sem könyörgéssel, sem fenyegetéssel nem lehet magatartásának megváltoztatására bírni; konok.

Az igazgató egy pogány ember, aki ha a fejébe vesz valamit, akkor nem enged belőle. A pogány magasugró az edzésen újra meg újra megpróbálja átugrani a megemelt magasságot.


10. Átvitt értelemben, népies: Nagyon makacs emberre jellemző (gondolkodásmód, hozzáállás, magatartás, megnyilatkozás, tett).

A sportoló pogány elszántsága meghozta a gyümölcsét, egy újabb rekordot állított fel. A pogány kitartás segít elérni a csoport kitűzött célját.


11. Átvitt értelemben, régies, elavult: Nagy alkoholtartalmú (ital), amely különösen erős.

A pogány pálinkát nem mindenki bírja. A férfi egy hajtásra felhajtotta a pogány italt.pogány (főnév)

1. Nem keresztény ember.

A keresztények meg akarnak téríteni mindent pogányt. Egy keresztény nem házasodhat össze egy pogánnyal.


2. Vallástalan ember, aki nem hisz Istenben.

A mai világban egyre több a pogány. A pogányokról azt tartják a vallásos emberek, hogy ők kevésbé erkölcsös emberek.


3. Vallási: Több istent imádó ember, aki ellentétben áll az egyistenhívő vallások felfogásával.

Az első keresztények a pogányok közt kezdtek téríteni. A pogányokat erkölcstelennek tartják az egy istent hívő emberek.


4. Régies, történelmi: Mohamedán ember, aki Allahban hisz.

A magyarok sokat harcoltak a pogányok ellen. A pogányok keresztény foglyokat ejtettek.


Kifejezés

Kis pogány – (meg nem keresztelt újszülött).Pogány (tulajdonnév, földrajzi név)

Község Baranya megyében 1200 lakossal (2010-es adatok).

Pécstől délre fekszik Pogány. Pogány mellett egy kis repülőtér működik.

WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)